ปฎิทิน
 
ข่าว

 

ปลาดุกลำพัน Dukrampan

ปลาดุกลำพัน

ชื่อไทย ดุกลำพัน
ชื่อสามัญ NIEUHOF'S WALKING CATFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prophagorus nieuhofi
i

 

ปลาแก้มช้ำ

ปลาแก้มช้ำ

ชื่อไทยแก้มช้ำ
ชื่อสามัญRED - CHEEK BARB
brชื่อวิทยาศาสตร์Systomus orphoide

 

ปลาช่อนงูเห่า chonnguha

ปลาช่อนงูเห่า

ชื่อไทย ช่อนงูเห่า
ชื่อสามัญ GREAT SNAKE - HEAD FISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa maruliu


 

 

ปลาเค้าขาว

ปลาเค้าขาว

ชื่อไทย เค้าขาว
ชื่อสามัญ GREAT WHITE SHEATFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ Wallago attu

 

 

 

ปลาตองลาย Tongrai

ปลาตองลาย Tongrai

ชื่อไทย ตองลาย
ชื่อสามัญ BLANC'S STRIPED FEATHERBACK
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chitala blanci


 

ปลาบึกไตรราช Buk

ปลาบึกไตรราช  Buk

ชื่อไทย บึกไตรราช
ชื่อสามัญ MEKONG GIANT CATFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pangasianodon gigas
         

 

ปลากดหิน แขยงหิน

ปลากดหิน แขยง

ชื่อไทย กดหิน แขยงหิน
ชื่อสามัญ SIAMESE ROCK CATFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leiocassissiamensis

 


 

ปลากดเหลือง

ปลากดเหลือง

ชื่อไทยกดเหลือง
ชื่อสามัญYELLOW MYSTUS
ชื่อวิทยาศาสตรHemibagrus nemurus

 

 

 

หน้า 1 2 next
Copyright ©2008:webmaster