| ไม้ดอกชนิดเป็นพุ่ม | ไม้ดอกชนิดเป็นเถา | ไม้ยืนต้นที่ให้ดอก |

ไม้ดอกชนิดเป็นพุ่ม


Page [1] [2] [3] [4] [5]

เดือนฉาย
เป็นไม้ล้มลุกพุ่มเตี้ยสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่มีก้านใบ ดอกออกเป็นช่อกลมคล้ายดอกเดี่ยว ก้านดอกกลมยาว ช่อดอกมี 2 แบบคือ ดอกที่อยู่วงนอกมักมีชั้นเดียว กลีบดอกเป็นแผ่นแบนบาง หรือเป็นหลอดเล็ก ๆ ดอกที่อยู่กลางช่อมีจำนวนมาก กลีบดอกเชื่อมกันเป็นท่อสั้น ๆ ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ส้ม และแดง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดบานบุรี
เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ไม่มีขน ใบเป็นใบชนิดเดี่ยวติดเป็นคู่ตรงข้ามกัน หรือติดรอบๆ ข้อๆ ละ 3-6 ใบ สัณฐานเป็นรูปไข่กลับ ขอบใบขนานแกนรูปหอก ใบกว้างประมาณ 7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อที่ยอด มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลืองมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้มี 5 อัน เกสรตัวเมียมี 1 อัน ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์โดยการปักชำหรือการตอนกิ่ง
บานเช้า เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนกัน สัณฐานเป็นรูปรี ปลายและโคนแหลม ขอบจัก ดอกออกตามยอดเป็นดอกเดี่ยว ดอกมี 5 กลีบ เชื่อมติดกันที่โคนเป็นรูปปากแตร ดอกสีขาวนวล ตอนกลางสีนวล โคนกลีบสีเหลือง ดอกจะบานเวลาเช้าจนถึงใกล้เที่ยงจึงหุบ ดอกออกเกือบตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือปักชำ
บัวสวรรค์ เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-3 เมตร ใบยาวรูปไข่ ปลายเรียวแหลม แผ่นใบยาวเรียวแคบไปถึงโคนใบ ไม่มีก้านใบ ดอกออกตามซอกกิ่งเป็นดอกเดี่ยว กลีบแยกจากกัน แต่ห่อซ้อนกันเป็นชั้น ดอกสีชมพูคล้ายดอกบัว มีเกสรเป็นจำนวนมาก ปลายเกสรงอเข้าหากลางดอก มีกลิ่นหอมรวยริน เมื่อดอกโรยจะเห็นผลอยู่ มีปลายตัด มีเมล็ดอยู่ภายใน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
ผกากรอง
เป็นไม้พุ่ม ลำต้นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายแหลมออกเป็นคู่ตรงข้าม ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ผิวใบมีขน ดอกเป็นช่อกลม ก้านยาว มีดอกย่อยจำนวนมากเรียงตัวกันแน่น บนแกนช่อซึ่งหดสั้น ดอกบริเวณรอบนอกจะบานก่อน ดอกผกากรอง มีหลายสี เช่น แดง ส้ม ชมพู เหลือง และขาว เป็นต้น อาจมีสองสีใบดอกเดียวกัน ผลมีสัณฐานกลมขนาดเล็ก เมื่อสุกจะออกสีดำ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ
ผีเสื้อ เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร กิ่งก้านแข็ง ใบเดี่ยวรูปทรงรี ขอบใบเรียบ หรืออาจมีจักห่าง ๆ ผิวใบเกลี้ยง ใบออกเป็นคู่ ตรงข้าม ออกดอกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกมี 4 กลีบ สีฟ้าอ่อน ส่วนกลีบกลางล่างเป็นสีฟ้าเข้ม มีเกสรตัวผู้ยื่นยาว 4 อัน ผลเล็กกลมและมีรอบเว้าเป็น 4 พู ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และการตอน
พวงแก้ว เป็นไม้พุ่มกึ่งเถา ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ สัณฐานรูปไข่กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ ดอกจะออกเป็นช่อมีกลีบเลี้ยงสีขาวรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ โดยดอกติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกสีแดงเข้ม เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวโผล่พ้นกลีบเลี้ยงออกมาเด่นชัด เกสรตัวผู้มี 4 อัน ยาวพ้นกลีบดอกออกมา เกสรตัวเมียมี 1 อัน ยาวกว่าเกสรตัวผู้ ผลสีดำเป็นมัน ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตัดกิ่งปักชำ
พวงทองต้น
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่มกลม ใบยาวรี ปลายแหลม ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อเดี่ยวที่โคนก้านใบ ดอกโตประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกสีเหลืองสด มี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 10 อัน รวมกันเป็นกระจุกที่ กลางดอก ออกดอกตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด การตอนและการปักชำ
พุดซ้อน เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร ใบรูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ผิวใบเป็นมัน ดอกโตประมาณ 8 เซนติเมตร มักเป็นดอกซ้อนกัน สีขาว กลิ่นหอม ผลเมื่อสุกจะเป็นสีเหลือง ขยายพันธุ์ด้วยการตอน
พุดตาน เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-3 เมตร มีขนปกคลุมตามกิ่งและใบ ใบมีขนาดใหญ่ ค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร มีแฉก 3-5 แฉก เป็นแฉกตื้นๆ โดยใบเป็นรูปหัวใจ ดอกออกตามกิ่งข้างหรือเป็นกระจุกที่ยอด กลีบของดอกสีเขียว ดอกมีขนาดใหญ่ประมาณ 10 เซนติเมตร มีทั้งแบบลาและแบบซ้อน เมื่อดอกเริ่มบานจะเป็นสีขาว และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มขึ้นตามลำดับ ภายในระยะเวลา 1 วัน ผลกลมมีขน เมื่อผลแก่จะแตกออก พุดตานออกดอกตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการตอน มีเพลงบรรยายถึงดอกพุดตาลได้อย่างงดงามชัดเจน ดังนี้พุดสามสี เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่มกลม ใบยาวรีปลายแหลม ออกดอกตามข้อที่ซอกใบหรือที่ปลายกิ่งกลีบรองดอกสีเขียวกลีบมีสัณฐานกลมมี 5 แฉก ตอนโคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดสั้น ๆ เมื่อดอกบานวันแรกจะเป็นสีม่วงแก่ วันต่อมาเป็นสีม่วงอ่อน วันที่สามจะกลายเป็นสีขาว ดอกมีกลิ่นหอม ขยายพันธุ์ด้วยการตอน