Procambarus clarkii

 

 

 


ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Procambarus clarkii
แหล่งกำเนิด : Louisiana (United States)
ขนาด : 15-20 ซ.ม. (6-8 นิ้ว)
อุณหภูมิน้ำ : 16-26° C
ค่า pH : 6.5-7.5
อุปนิสัย : ค่อนข้างก้าวร้าว
ระดับความยากในการเลี้ยง : ง่าย


Procambarus clarkii เป็นกุ้งเครฟิชที่นิยมเลี้ยงในบ้านเรา มีหลายสีและเพาะพันธุ์ได้ไม่ยาก ชื่อเรียกแตกต่างไปตามสีสันของกุ้ง เช่น สีแดง - กุ้งแดงญี่ปุ่น, สีส้ม - Bright Orange, สีขาว - Snow White, สีฟ้า - Blue Spot การเลี้ยงรวมกันหลายตัวในตู้เดียวควรจัดหาที่หลบซ่อนอย่างพอเพียงเพื่อลดโอกาสการต่อสู้กัน 

การเลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น :


ไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกับปลา เครฟิชอาจจับปลากินเป็นอาหาร
อาหาร :


โดยปรกติกุ้งเครฟิชเป็นนักกินเศษอาหาร สามารถกินอะไรก็ตามที่มันหาเจอทั้งพืชและสัตว์ ผู้เลี้ยงอาจเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำหรับกุ้ง, หนอนแดง, ผักต้มต่าง ๆ เช่น แครอท, มันฝรั่ง, แตงกวา ฯลฯ

การขยายพันธุ์ :


สามารถทำได้เมื่อกุ้งเริ่มมีขนาด 2 นิ้วขึ้นไป โดยตัวเมียจะใช้เวลาฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 30 วัน
ข้อควรระวัง :


ธรรมชาติของกุ้งเครฟิชทุกชนิดนั้นมีพฤติกรรมการกินกันเอง ดั้งนั้นควรจัดหาที่หลบซ่อนให้กุ้งอย่างพอเพียง เช่น ขอนไม้, ถ้ำ, กระถางดินเผา, ท่อพีวีซี ฯลฯ ลูกกุ้งต้องการที่หลบซ่อนอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการลอกคราบ