หน่วยแสดงผลลัพธ์
หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit)

• เครื่องพิมพ์ ( Printer)

http://courseware.kbu.ac.th/EL/basic_computer/chapter/1/images/14.jpg

chap1-10.html index.html chap1.html

เครื่องพิมพ์มี 2 ชนิด มีดังต่อไปนี้ 1. เครื่องพิมพ์ แบบกระทบ ( Impact Printer)

- เครื่องพิมพ์แบบคุณภาพ (Letter Quality Printer)
- เครื่องพิมพ์แบบโซ่ (Chain Printer)
- เครื่องพิมพ์แบบดรัม (Drum Printer)
- เครื่องพิมพ์แบบเรียงจุด (Dot Matrix Printer)

2.
เครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ ( Non-Impact Printer)
- เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet Printer)
- เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)
• จอภาพ ( Monitor)http://courseware.kbu.ac.th/EL/basic_computer/chapter/1/images/15.jpg- จอภาพ(Monitor) หรือ Display Screen
- อุปกรณ์แสดงผลให้ผลลัพธ์ที่ได้บนจอภาพเรียกว่า Soft Copy
- สามารถแสดงผลได้ทั้งตัวอักษร ข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
- เทคโนโลยีของจอภาพที่ใช้ในปัจจุบันจะมีแบบ Cathode-Ray-Tubes : CRTs ซึ่งมักจะใช้กับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) ทั่วไป และจอภาพแบบ Liquid-Crystal Display: LCD มักใช้กับคอมพิวเตอร์ประเภท Notebook หรือ Portable Computer เพราะมีขนาดเล็กและแบนราบ
- จอภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ จอภาพสีเดียว (Monochrome monitor) และจอภาพสี (Color Monitor)
คุณภาพของจอภาพ- ความละเอียดการแสดงผล (screen resolution) คือ ความหนาแน่นของจุด(pixels) เป็นจำนวน จุดที่นับในแนวแถว(Row) และคอลัมน์(Column) ถ้าความละเอียดสูงจะทำให้การแสดงผล คมชัด และสามารถแสดงภาพกราฟฟิก(Graphic) ที่มีความละเอียดสูงได้
- จุด(pixels) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดที่ใช้ในสำหรับการสะท้อนแสงเพื่อแสดงผลบนจอภาพ
ถ้าจุดของจอภาพมีขนาดเล็กก็สามารถที่จะเพิ่มความละเอียดของจุดได้มากขึ้น โดยการลด ระยะห่าง ระหว่างจุดให้น้อยลง
- ระยะห่างระหว่างจุด เราเรียกว่า Dot Pitch ถ้าค่ายิ่งน้อยก็จะทำให้คุณภาพของจอภาพยิ่ง
ดี ปัจจุบันเรานิยมใช้จอภาพที่มี Dot pitch ขนาด 0.28 mm.
หลักการทำงานของจอภาพ

- จอภาพ ทำงานโดยการเชื่อมต่อกับแผงวงจรที่เรียกว่า Display Card
- Display Card เป็นอุปกรณ์ที่ ทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลเพื่อนำไปแสดงผลที่จอภาพ
- คุณภาพของ Display Card เราจะ พิจารณาจาก ความละเอียด(Resolution) และจำนวนสีที่แสดงได้

1. CGA (Color Graphics Adapter) แนะนำโดยบริษัท IBM สามารถแสดงผล
สีเดียวความละเอียดที่ 640x350 pixels และความละเอียดที่ 320x200 pixels สำหรับการแสดงผล 4 สี
2. EGA (Enhance Graphic Adapter) มีความสามารถแสดงผล 640x350 pixels แสดงสีได้ 16 สี ซึ่งนิยมใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป
3. VGA (Video Graphics Array) สามารถแสดงผลได้ 720x400 pixels และสามารถแสดงผล 16 สีด้วยความละเอียด 640x480 pixels หรือ 256 สีที่ความละเอียด 320x200 pixels
4. Super VGA (Super Video Graphics Array) แสดงสีได้ที่ 256 สีหรือสูงกว่า
สามารถแสดงผลความละเอียดต่ำสุดที่ 800x600 pixels ถึง 1280x1024 pixels