หลักการรับประทานอาหารคลีนที่ดี⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

การรับประทานอาหารคลีนให้ได้ประโยชน์สูงสุด คือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดยอาหารในแต่ละมื้อจะต้องประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ผัก ผลไม้ และไขมัน แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าจะต้องรับประทานผักในปริมาณมากเท่านั้น จึงจะทำให้มีสุขภาพดี


การทานอาหารคลีนที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะทำให้สุขภาพดี มีรูปร่างที่สมส่วน ลดน้ำหนักได้ผล เพราะผ่านการปรุงแต่งน้อย จึงทำให้อาหารมีไขมันน้อย มีความหวานและความเค็มในปริมาณที่เหมาะสม อาหารคลีนโดยส่วนใหญ่จะเน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยไม่ผ่านการปรุงแต่งสังเคราะห์ หากมีความจำเป็นต้องปรุงแต่งรสชาติอาหาร ก็ปรุงแต่งในเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อาหารคลีนจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ขจัดไขมัน รวมถึงผู้ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀