ดอกมะลิสีขาว

ดอกไม้สีขาว กลิ่นหอม ที่เรามักจะนำมาบูชาแม่ นั่นคือ ดอกมะลดอกมะลิ ดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง และอ่อนโยนดังเช่นกลีบของมัน ซึ่งสื่อแทนความหมายว่า "เธอคือผู้ที่ฉันสุดรักสุดบูชา" "เธอคือดอกฟ้าผู้สง่างามและสูงส่ง" เหมือนดั่ง "แม่"ซึ่ง เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรานั่นเอง

ดอกมะลิจันทบูร

ดอกมะลิงาช้าง

ดอกมะลิซ้อน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานถึงลูกไว้ว่า “แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้