Back pressure

     Back pressure คือ การฝืนบันไดให้ปั่นช้าลง คนส่วนใหญ่ที่ปั่น fixed gear ครั้งแรกก็เบรคด้วยวิธีนี้ เนื่องจากบันไดของ fixed gear จะหมุนเร็วขึ้นตามความเร็วของล้อ (และรถ) การขืนให้มันหมุนช้าลงจะทำให้รถค่อยๆช้าลงและหยุดได้ในที่สุดการหยุุดแบบนี้ใช้ระยะเบรคเยอะที่สุด โอกาสที่ล้อจะไถลก็น้อยที่สุดเช่นกัน ทำให้เหมาะกับการเบรคบนถนนลื่น เช่นฝนตก

 
 

 

 

Skip Stop

     Skip Stop คือ การยกล้อหลัง ทำให้ล้อหลังลอยจากพื้น (เพื่อทำให้แรงเสียดทานที่ล้อหมดไป)แล้วพอรถตกลงมาก็จะเกิดแรงเสียดทานสถิตทำให้รถลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วแล้วเสี้ยววินาทีถัดมาถ้าเราเกร็งขาไว้ไม่มากพอ พันไดก็จะดึงให้รถไปต่อ ถ้าเราเกร็งขาแข็งไว้พอล้อจะเริ่มไถลกลายเป็นแรงเสียดทานจลน์ เกร็งขาต่อไปก็จะหยุดรถได้ แต่ใช้ระยะเบรคเยอะเพราะแรงเสียดทานจลน์หยุดรถได้ไม่ดีมาก (ขึ้นกับดอกยางและพื้นถนน) ส่วนใหญ่ก็จะแก้สถานการณ์โดยยกล้อหลังทันทีการยกล้อหลังฟังดูยาก แต่จริงแล้วคือการกระโดดธรรมนี่เอง (แต่ต้องไม่เผลอดึงล้อหน้าขึ้นมาด้วยนะ