ความรู้เบื้องต้น แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า

สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
สมบัติของตัวนำในสนามไฟฟ้า
แรงเคลื่อนไฟฟ้า

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

 กฎและทฤษฎี แม่เหล็ก-ไฟฟ้า

กฎของคูลอมบ์
กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต
กฎของเกาส
กฎของฟาราเดย
สมการของแมกซ์เวล

 สนามแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็ก
ฟลักซ์แม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
ทางเดินของประจุไฟฟ้า
สมบัติของสนามแม่เหล็ก

 


คำศัพท์เกี่ยวกับแม่เหล็ก

 

 

 

บทที่ 2
กฎของคูลอมบ์ (Culomb ' s Law)

ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ
1. ประจุบวก
2. ประจุลบ
เมื่อประจุไฟฟ้า 2 ประจุอยู่ใกล้กัน จะเกิดผลดังนี้
1. ถ้าเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน จะเกิดแรงผลักกัน
2. ถ้าเป็นประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน จะเกิดแรงดึงดูดกัน
กฎของคูลอมบ์ กล่าวว่า
"แรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองจุดประจุจะเป็นสัดส่วนโดยตรง
กับขนาดของประจุไฟฟ้าทั้งสองแลเป็นสัดส่วนผกผันกับกำลังสอง
ของระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองนั้น"

นั่นคือ

หรือ


กำหนดให้

โดยที่ คือ ค่าเพอร์มิตติวิตีของสูญญากาศ (vacuum permittivity)

ดังนั้น จะได้ว่า

หรือ

ถ้าเขียนในรูปของเวกเตอร์ จะได้เป็น

หรือ 

กลับสู่บทที่ 1
[กลับสู่หน้าหลัก]

พัฒนาโดย นางสาวสายสุณี สังข์ทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัสนิสิต 44410496
นำเสนออาจารย์ภาสกร เรืองรอง รายวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547