ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WBI (web based intruction) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
 
หน่วยที่ 5 โครงสร้างและหน้าที่ของดอก

 

           ดอก  เป็นส่วนต่อจากกิ่ง  มีขนาด  รูปร่าง  และสีแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ดอกเป็นอวัยวะของพืชที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์ ดอกของพืชส่วนใหญ่มีสีสวยงามและกลิ่นหอม เพื่อล่อแมลงให้มาช่วย
ผสมเกสร
ให้แก่พืช


ตัวอย่างส่วนประกอบของดอกไม้

           ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก  จะประกอบกันเป็นชั้น ๆ อยู่บนฐานรองดอก   ดังนี้

           1.  ฐานรองดอก  เป็นส่วนของกิ่งที่ขยายออกรองรับดอก  ดอกบางชนิดมีฐาน รองดอกเจริญขึ้นมาล้อมรังไข่  เป็นส่วนหนึ่งของผล   เช่น  ชมพู่  แอปเปิล

           2.  กลีบเลี้ยง  กลีบเลี้ยง เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด มักมีสีเขียวคล้ายใบ กลีบเลี้ยง จะช่วยห่อหุ้มส่วนที่อยู่ข้างในของดอกไว้ ในขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่เพื่อป้องกันอันตราย จากแมลง

            3.  กลีบดอก เป็นส่วนที่อยู่ถัดมา มักมีสีสวย และมีกลิ่นหอม ช่วยให้ต้นไม้มีความสวยงามดอกไม้บางชนิด   จะมีต่อมน้ำหวานอยู่ที่โคนกลีบดอก ทำให้ดอกมี กลิ่นหอมช่วยล่อแมลงให้บินมาตอม
และผสมเกสร เมื่อดอกยัง ตูมอยู่จะช่วยหุ้มเกสร ตัวผู้และเกสรตัวเมียไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเกสรตัวผู้และ เกสรตัวเมียไว้ผสมพันธุ์ ถ้าดอกไม้ ไม่มีเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียก็ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้


ตัวอย่างกลีบดอกของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ

           4.  เกสรตัวผู้   เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป เป็นอวัยวะสร้างเซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชเกสรตัวผู้ประกอบด้วย
                1. อับละอองเรณู ซึ่งมีละอองเรณูอยู่ภายในมีลักษณะเป็นผงสีเหลือง และภายในละอองเรณูมีเซลล์สืบพันธุ์
                 2. ก้านชูอับละอองเรณู


ส่วนประกอบเกสรตัวผ
ู้

              5.  เกสรตัวเมีย  เป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุด ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วย
                   1. ยอดเกสรตัวเมีย คือ ส่วนปลายสุดของก้านเกสรตัวเมีย มีลักษณะเป็น ปุ่ม มีขนหรือของเหลวเหนียว ๆ สำหรับจับละอองเรณูที่ปลิวมา หรือแมลงพามา
                    2. ก้านเกสรตัวเมีย คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากยอดเกสรตัวเมียลงมา มีลักษณะ เป็นท่อยาวเรียวลงมาถึงรังไข
                    3. รังไข่ คือ ส่วนที่อยู่ติดกับฐานรองดอกมีลักษณะพองโตออกเป็น กระเปาะ                    
                    4. ออวุล คือ ส่วนที่เรียงอยู่ภายในรังไขมีลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ สีขาวนวล

ส่วนประกอบเกสรตัวเมียของดอกแค


กลับหน้าหลัก

เว็บไซด์นี้ควรดูด้วย IE version 5.0 ขึ้นไป และเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
e-mail : duangjai.p1@hotmail.com