ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WBI (web based intruction) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
 
หน่วยที่ 4 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

  

 ใบ  คือส่วนที่แตกออกมาจากข้อข้างลำต้น  ประกอบด้วย  ก้านใบ  เส้นใบ และแผ่นใบ

           ใบของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะและขนาดแตกต่างกัน  พืชส่วนใหญ่มีใบ ที่แผ่เป็นแผ่นกว้าง  มีสารสีเขียวเรียกว่า  "คลอโรฟิลล์"  พืชใช้คลอโรฟิลล์ในการ สังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ใบยังมีปากใบ
เป็นทางให้อากาศและไอน้ำเข้าออก อีกด้วย

           ชนิดของใบ  ลักษณะของเส้นใบของพืชจะแตกต่างกัน  จึงแบ่งชนิดของ พืชตามลักษณะเส้นใบ  ออกเป็น  2  ชนิด  คือ
                1.  พืชที่มีเส้นใบเรียงขนานกัน  เช่น  หญ้า  อ้อย  ตะไคร้  ไผ่  มะพร้าว เรียกพืชที่มีเส้นใบเรียงขนานกันว่า  "พืชใบเลี้ยงเดี่ยว"

 

               2.  พืชที่มีเส้นใบเป็นร่างแห  เช่น  มะขาม  หูกวาง  มะละกอ  น้อยหน่า เรียกพืชที่มีเส้นใบเป็นร่างแหว่า  "พืชใบเลี้ยงคู่"

 

          หน้าที่ของใบ  
          
ใบมีหน้าที่สร้างอาหาร  เรียกว่า  "การสังเคราะห์ด้วยแสง"  นอกจากนี้ยัง ทำหน้าที่คายน้ำทางปากใบอีกด้วย

           นอกจากนี้ใบของพืชบางชนิดยังทำหน้าที่อย่างอื่นอีก  เช่น  ใบตำลึง  มะระ และถั่วลันเตา  ทำหน้าที่ยึดและพยุงลำต้นให้ไต่ขึ้นที่สูงได้

 
ใบตำลึง

           ใบกระบองเพชรจะเปลี่ยนเป็นหนามแหลม  เพื่อลดการคายน้ำของใบ  เนื่อง จากกระบองเพชรดำรงชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้ง  ไม่มีน้ำ


กระบองเพชร

           ใบหม้อข้าวหม้อแกงลิงทำหน้าที่จับแมลงเป็นอาหาร

 
ใบหม้อข้าวหม้อแกงลิง

           ใบว่านหวงจระเข้  กลีบของกระเทียม  และหัวหอม  ทำหน้าที่สะสมอาหาร

 
ใบว่านหวงจระเข้


กลับหน้าหลัก

เว็บไซด์นี้ควรดูด้วย IE version 5.0 ขึ้นไป และเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
e-mail : duangjai.p1@hotmail.com