ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WBI (web based intruction) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
 
หน่วยที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

 


           ลำต้น  คือ  ส่วนที่เจริญเติบโตต่อจากราก  ลำต้นมีทั้งอยู่เหนือดินและอยู่ใต้ดิน พืชส่วนใหญ่มีลำต้นอยู่เหนือดิน ลักษณะของลำต้นประกอบด้วย   ข้อ  ปล้อง  และตา

           ลำต้นของพืชที่อยู่บนดินจะมีลักษณะแตกต่างกัน  บางชนิดลำต้นตั้งตรงแข็งแรง เช่น  มะขาม  ตาล สนบางชนิดมีลำต้นเป็น เถาเลื้อยตาม พื้นดินหรือเลื้อยเกาะ ตามสิ่งต่าง ๆ  เช่น  ฟักทอง  บวบ  ตำลึง   เถาวัลย์  พืชบางชนิดมีลำต้นอยู่ใต้ดิน  เช่น   หอมกระเทียม  ขิง  ข่า  แห้ว   ซึ่งพืชจะมีลักษณะอวบอ้วน  เพราะเป็นแหล่งสะสม อาหาร  

          หน้าที่ของลำต้น  มีดังนี้

          1.  ลำต้นทำหน้าที่สร้างใบและชูใบเพื่อรับแสงแดดสำหรับสร้างอาหาร  ด้าน ข้างลำต้นจะมีตา  ทำให้เกิดกิ่งก้านและดอก  ส่วนยอดจะมีตายอด แตกกิ่งก้านออกมา   ทำให้ลำต้นสูงและแผ่ขยายออกไป

          2.  ลำต้นทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากรากไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช


กลับหน้าหลัก

เว็บไซด์นี้ควรดูด้วย IE version 5.0 ขึ้นไป และเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
e-mail : duangjai.p1@hotmail.com