ธรรมชาติน่ายล   ภูมิพลเขื่อนใหญ่     พระเจ้าตากเกรียงไกร     เมืองไม้และป่างาม

28-Aug-2006

  แผนที่       ที่พัก       ร้านอาหาร       ของฝาก      การเดินทาง      ประวัต


อำเภอเมืองตาก  อำเภอบ้านตาก  อำเภอสามเงา  อำเภอแม่สอด  อำเภอแม่ระมาด   อำเภอท่าสองยาง  อำเภอพบพระ

อำเภออุ้มผาง     สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

 

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด


รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑหลั่งน้ำทักษิโณฑก

หมายถึง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกกองทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีรบอังวะนั้น พระมหาอุปราชเมืองพม่า สั่งให้ทหารคู่ใจคอยตี ขนาบ และปลงพระชนม์เสียให้ได้ ความแตกรู้ถึงพระกรรณสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแครง จึงทรงประชุมชาวเมือง และบรรดาแม่ทัพนายกอง เมื่อเดือน 2 ปีวอก พ.ศ. 2127 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณฑกเหนือแผ่นดิน ประกาศอิสระภาพไม่ยอมขึ้นกับเมืองอังวะ อีกต่อไป จังหวัดตากเป็นด่านแรก ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง ยกกองทัพกลับเข้ามาถึงราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกับที่เมืองนี้เคยเป็นทางผ่าน ที่ชาวอินเดียเดินทางเข้าเมืองไทยในสมัยโบราณ

คำขวัญประจำจังหวัด

                                           
ธรรมชาติน่ายล                                                            ภูมิพลเขื่อนใหญ่

                                               
พระเจ้าตากเกรียงไกร                                               เมืองไม้และป่างาม


ธงประจำจังหวัด

ธงประจำจังหวัด

.
ต้นไม้ประจำจังหวัด

. tree

ชื่อพรรณไม้ "แดง"

ชื่อวิทยาศาสตร์ "Xylia kerrii"

.
ดอกไม้ประจำจังหวัด

.flower

ชื่อ "เสี้ยวดอกขาว"


 

กลับสู่ด้านบน