กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2550

14.00 ข้ามเขตพรมแดนจากสโลวัคสู่ประเทศออสเตรีย

15.00 น. แวะทานข้าวร้านอาหารไทย ถ่ายรูปกับอาคาร

ถ่ายกับซุ่มโค้งประตูศิลปะออสเตรีย

พอดีรถม้าผ่านมาได้จังหวะ รถม้านับเป็นสัญญาลักษณ์ของฮังการี่

16.00 ทานข้าวเสร็จเดินไปขึ้นรถผ่านสวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ก ถ่ายรูปกับรูปปั้นโยฮันน์ สเตราส์คีตกวีเอก

อีกมุมกับเก้าอี้ยาวในสตัดต์ปาร์ก

ที่นี้มีพิพิธภัณฑ์มาก

16.00 พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ก ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารี อังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสารท์ยังเคยมาบรรเลงดนตรี

จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่ กับพระราชโอรสของพระองค์ ภายในพระราชวังมีห้องต่างๆตกแต่งไว้อย่างสวยงามอาทิ เช่น ห้องบรรทม ห้องจัดเลี้ยง ห้องทรงงาน ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว

สาวๆ หน้าพระราชวัง เยาวชนยุโรปนิยม Backpack เพื่อออกหาประสบการณ์กันโดยจะพักกันที่บ้านพักเยาวชน Young Hostel

หลังจากเข้าชมพระราชวัง พอดีรถม้ามา

สุดท้ายของทริปนี้ Shopping เครื่องแก้วเจียรนัย SWAROVSKI วันนี้เป็นวันหยุด อย่างไรก็ตามไกด์ก็สั่งให้ร้านเปิดโดยเฉพาะ