กรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวัค

วันที่ 27 พฤษภาคม 2550

8.00 ออกจากกรุงปรากเชค

11.00 ข้ามพรมแดนเข้า ประเทศสโลวัค

 

12.00 ถึงกรุงบราติสลาวา ทานเข้าเที่ยงที่ภัตราคารอาหารจีน

กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็กด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร บราติสลาวาเป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวัคที่ตั้งของรัฐสภา

15.00 ทานข้าวเสร็จ Citytour กรุงบราติสลาว่า ไม่ได้ลงถ่ายรูปได้แต่นั่งรถผ่าน

ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค

เสร็จแล้วมุ่งหน้ากรุงบูดาเปสต์ ออสเตรีย