เมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมัน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2550

8.00 ออกจากเบอร์ลิน

11.00 ถึงเดรสเดน สมญานาม ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้ สร้างในรูปแบบบาร๊อค เดรสเดนเคยเป็นเมืองหลวงแห่วแคว้นซาคเป็นรัฐที่ร่ำรวยที่สุดในเยอรมันตะวันออก

ลานพระราชวังสลิงเกอร์ ด้านหลังคืออนุสาวรีย์พระเจ้าออกุสตุสผู้เข้มแข็ง ( Augustus the Strong)

โรงโอเปร่าแซมแปร์

ทางเชื่อมไปพระราชวัง

ถ่ายกับรถรางใช้ไฟฟ้าไร้มลภาระ มาตามเวลาที่แสดงบนป้ายรถเมล์