กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

22 พฤษภาคม 2550

18.00 น. จาก จ.พิษณุโลก สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

 
 

ทำ boarding pass แล้วเข้ามาภายใน Duty Free เป็นของ King Power ภายในใหญ่โตมากน้อง ๆ ห้งสรรสินค้าเลยที่เดียว

24.00 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ บรรยายกาศ Duty Free สนามบินโดฮาร์ ประเทศการ์ต้า มีโปรโมชั่นซื้อตามที่กำหนดไว้แจกรถยนต์ด้วย สนามบินที่นี่เล็กกว่าสุวรรณภูมิประมาณ 1 ใน 10 เท่าได้

1.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ทำ boarding pass ออกจากสนามบินโดฮาร์ มุ่งสู่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน แอร์ที่นี้มีคนไทยหลายคน อาจเป็นไปได้ว่าคนไทยใช้สายการบินการ์ตาเพื่อไปเที่ยวยุโรปกันมาก (ถูกที่สุด)
ส่วนเจ้าหน้าที่ ตม. ที่นี่เคี่ยวมากหน้าตาต้องเหมือนจริงๆ ดูแล้วดูอีก ปรากฎว่าไกด์เราหน้าไม่เหมือนใน passport ต้องวุ่นวายพักใหญ่