Astronomy
HOME About me Astronomy My like Link

จักราศี

จักราศี คือขอบเขตที่ดาวเคราะห์ของสุริยจักรวาลโคจรผ่านกลุ่มดาวต่างๆ ที่มองเห็นในฟากฟ้าของ เอกภพไปรอบดวงอาทิตย์โดยแบ่งทางโคจร รอบหนึ่งออกเป็น 12 ส่วน ส่วนหนึ่งๆทำมุมกว้างกับดวง อาทิตย์ 30 องศา เรียกว่า "จักราศีหนึ่ง" และในแต่ละจักราศีนั้นๆ เมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปในฟากฟ้า จะเห็น กลุ่มดาวของเอกภพเกาะกันเป็นกลุ่มรูปร่างแตกต่างกันไปเป็น 12 กลุ่ม

/tr> /tr>
เดือน
ตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์
ราศี
มกราคม

22 ธ.ค.-19 ม.ค.
กลุ่มดาวมังกร
(Capricornus)
ราศีมกร
กุมภาพันธ์
20 ม.ค.-18 ก.พ.
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
(Aquarius)
ราศีกุมภ์
มีนาคม
19 ก.พ-20 มี.ค.
กลุ่มดาวปลาคู่
(Pisces)
ราศีมีน
เมษายน
21 มี.ค.-19 เม.ย.
กลุ่มดาวแกะ
(Aries)
ราศีเมษ
<
พฤษภาคม
20 เม.ย.-20พ.ค.
กลุ่มดาววัว
(Taurus)
ราศีพฤษภ
มิถุนายน
21 พ.ค.-21 มิ.ย.
กลุ่มดาวคนคู่
(Gemini)
ราศีเมถุน
<
กรกฏาคม
22 มิ.ย.-22 ก.ค.
กลุ่มดาวปู
(Cancer)
ราศีกรกฏ
สิงหาคม
23 ก.ค.-22 ส.ค.
กลุ่มดาวสิงโต
(Leo)
ราศีสิงห์
กันยายน
กลุ่มดาวหญิงสาว
(Virgo)
ราศีกันย์
ตุลาคม
23 ก.ย.-22 ต.ค.
กลุ่มดาวคันชั่ง
(Libra)
ราศีตุล
พฤศจิกายน
23 ต.ค.-21 พ.ย.
กลุ่มดาวแมงป่อง
(Scorpius)
ราศีพิจิก
ธันวาคม
/
22 พ.ย.-21 ธ.ค.
กลุ่มดาวคนยิงธนู
(Sagittarius)
ราศีธนู

HOME
หน้าหลักดาว
ระบบสุริยะ
ห้องภาพดาว
จักราศี
รวมบ้านดาว
นิทานดาว