วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน

Family Lycaenidae (Hairstreaks and Blue)

 
 

 

ผีเสื้อในวงศ์นี้มีจำนวนมากที่สุด แต่ก็มีขนาดเล็กที่สุดด้วย

ในประเทศไทยมีรายงานว่า พบแล้วมากกว่า 400 ชนิด โดยทั่วไปเมื่อหุบปีกเพศผู้และเพศเมียจะคล้ายกันมาก แต่เมื่อกางปีกแล้ว ปีกด้านบนจะแตกต่างกัน เพศผู้จะมีสีที่สดใสกว่า ในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นโทนสีน้ำเงิน จึงได้ชื่อว่าเป็นผีเสื้อ “ วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน ” ส่วนเพศเมียนั้นจะมีสีจางกว่า

ผีเสื้อในวงศ์นี้ บางชนิดมีหางเพรียวแหลมยื่นออกมา

เรียกว่า “Hairatreaks” และตรงปีกคู่หลังที่มีหางยื่นออกมา จะมีจุดสีเป็นรูปตา เพื่อหลอกศัตรูว่าด้านนี้เป็นหัวและหนวด โดยผีเสื้อบางชนิดนี้ชอบขยับปีกคู่หลังไปมา ทำให้จุดตาและหางขยับ ศัตรูจึงคิดว่าเป็นส่วนหัวและหนวด จึงโจมตีจุดนี้ ทำให้พลาดเป้าหมายสำคัญ

เพศเมียชอบวางไข่โดดบนต้นไม้ที่เป็นพืชอาหารตัวอ่อน

บางชนิดเมื่อตอนเป็นหนอนจะอาศัยอยู่กับมด โดยมดจะช่วยคุ้มกันภัยและได้น้ำหวาน จากตัวอ่อนของมัน

 

 
 

 

วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน ที่พบในอุทยานแห่งชาติปางสีดา

 

 
 

ชื่อผีเสื้อ มรกตอมฟ้า

ชื่อผีเสื้อ มรกตอมฟ้า

ชื่อผีเสื้อ หนอนกินเพลี้ยธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ กระดำขอบหยัก

ชื่อผีเสื้อ หนอนพุทราธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ หนอนพุทราแถบฟ้า

ชื่อผีเสื้อ หนอนพุทราแถบตรง

ชื่อผีเสื้อ กามเทพหางยาว

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าพุ่มธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าพุ่มกลางปีกขาว

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าพุ่มขอบปีกจาง

ชื่อผีเสื้อ ขอบไร้จุด

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าดอกหญ้า

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าเซลจุดป่าสูง

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าหิ่งห้อยสีจาง

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าดอกถั่วสีเงิน

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าลาย

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าลาย

ชื่อผีเสื้อ หนอนถั่ว

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าวาวสีต่างฤดู

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าวาวใหญ่

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าขีดหกปีกจาง

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าขีดเมียขาว (เพศผู้)

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าขีดหกลายเข้ม

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าขีดหกโคนปีกดำ

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าขีดหกโนรา

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าขีดหกลายแถบ

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าขอบขนธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าขอบขนใต้ปีกจุด

ชื่อผีเสื้อ ขมิ้นกับปูนธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าอเคเซียธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ ฟ้าอเคเซียธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ ม่วงใบไม้เหนือ

ชื่อผีเสื้อ ลายขีดเงินลายขอเล็ก

ชื่อผีเสื้อ แสดหางยาวธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ แสดสามจุด

ชื่อผีเสื้อ ขมิ้นหางริ้ว

ชื่อผีเสื้อ ขมิ้นหางริ้ว

ชื่อผีเสื้อ หางคู่สีตาลไหม้

ชื่อผีเสื้อ หางคู่เขากระเหรี่ยง

ชื่อผีเสื้อ หนอนกล้วยไม้ปักษ์ใต้

ชื่อผีเสื้อ พุ่มไม้ธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ หางพริ้ว

ชื่อผีเสื้อ หนอนกล้วยไม้ป่า

ชื่อผีเสื้อ สีหมากสุกปีกมน

ชื่อผีเสื้อ สีหมากสุกปีกมน

ชื่อผีเสื้อ บินตลกธรรมดา

ชื่อผีเสื้อ ภูเขาลายแสด

ชื่อผีเสื้อ ใต้ปีกพราวใหญ่ (เพศเมีย)

ชื่อผีเสื้อ ใต้ปีกพราวใหญ่ (เพศผู้)