ทำบุญคุ้มปากเล้า(พิธีสู่ขวัญข้าว)

ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ เป็นการสร้างความสบายใจในการซื้อขายข้าวและการแบ่งปันข้าวแก่ญาติมิตรผู้มาร่วมพิธี ในพิธีการนี้จะมีการจัดเครื่องบูชาแล้วนำไปวางไว้บนกองข้าวในยุ้งข้าว และมีการทำพิธีกรรมเรียกขวัญข้าวโดยหมอสูตร จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการนี้จะต้องวางเครื่องบูชาไว้อีก 7 วันและห้ามตักข้าวออกจากยุ้งก่อนจะครบ 7 วันเป็นอันขาด

 

พิธีการ
๑. จัดเครื่องบูชาวางไว้บนกองข้าว ในยุ้งฉางข้าวมีผ้าขาวปูรองรับ โยงด้ายสายสิญจน์ จากเครื่องบูชานั้น โยงไปรอบยุ้งและไปยังเรือนเจ้าของยุ้ง
๒. หมอสูตรหรือเจ้าพิธีจะนุ่งขาวห่มขาวแบบพราหมณ์ ถือหนังสือใบลานก้อมเรื่องคำสูตรขวัญข้าวขึ้นไปที่ยุ้ง นั่งลงตรงหน้าเครื่องบูชา หันหน้าไปทางทิศที่เป็นมงคลประจำวัน ไหว้พระรัตนตรัย ป่าวสัคเคชุมนุมเทวดาแล้วอ่านคำสูตรขวัญข้าวจากหนังสือก้อม
๓. ในขณะที่หมอสูตรกำลังร่ายคำอยู่นั้น จะมีคน ๒ คน ยืนระวังอยู่ ๒ ข้างประตูยุ้งฉาง คอยส่งเสียงร้องเรียกขวัญข้าวเป็นระยะ ๆ สอดคล้องกับคำสูตรของหมอสูตร
๔. เมื่อหมอสูตรว่าคำสูตรจบลงเป็นอันเสร็จพิธี แต่เครื่องบูชาทั้งหลายให้วางไว้ที่เดิมอีก ๗ วัน เว้นแต่มีสิ่งใดที่เน่าบูดก็เก็บออกได้
๕. ห้ามทำการตักข้าวออกจากยุ้งฉางก่อนจะครบ ๗ วัน หลังจากทำพิธีสู่ขวัญข้าวแล้ว

หน้าแรก | ความสำคัญ | ความเป็นมา | พิธีกรรม
ประเพณีบุญเบิกฟ้า จังหวัดมหาสารคาม