ชื่อ

อาหารเป็นพิษจากเชื้อคลอสตริเดียม

ลักษณะทั่วไป

คลอสตริเดียมบอทูลินัม (Clostridium botulinum) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในดิน โคลน ในน้ำ ตามผัก ผลไม้และมูลสัตว์ บางครั้งอาจปนเปื้อนอยู่ในอาหารกระป๋อง อาหารบรรจุขวดและอาหารหมักดอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เตรียมกันในครัวเรือนหรือตามพื้นบ้านที่ไม่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ เชื้อนี้สามารถแบ่งตัวได้ในที่ที่ไม่มีออกซิเจน (ในภาชนะที่ปิดมิดชิด) แล้วปล่อยพิษออกมา ทำให้เกิดอาการหลังกินพิษเข้าไป 8-36 ชั่วโมง เป็นภาวะร้ายแรงที่พบได้ประปราย

สาเหตุ

-

อาการ

มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปากแห้ง คอแห้ง เจ็บในลำคอ ปวดบิดในท้อง ท้องเดิน ในรายที่เป็นมาก พิษของเชื้อจะขัดขวางการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อนสองภาพ หนังตาตก รูม่านตาขยาย กลืนน้ำลายไม่ได้ น้ำลายฟูมปาก พูดอ้อแอ้ แขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง และหายใจไม่ได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อช่วยหายใจเป็นอัมพาต และอาจตายภายใน 24 ชั่วโมง

สิ่งที่ตรวจพบ

หนังตาตก รูม่านตาขยาย และไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง แขนขาอ่อนแรง หรือหายใจลำบาก

อาการแทรกซ้อน

กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต หยุดหายใจ

การรักษา

หากสงสัย ควรรีบส่งโรงพยาบาล ถ้าฉีดเซรุ่มแก้พิษได้ทัน ก็จะช่วยให้รอดได้ ระหว่างที่มีอาการ ควรให้การรักษาตามอาการ เช่น ให้น้ำเกลือในรายที่กลืนลำบาก ในรายที่มีอาการหยุดหายใจ ต้องรีบเป่าปากหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ

คำแนะนำ

-

การป้องกัน

เพื่อป้องกันมิให้กินถูกพิษของคลอสตริเดียมบอทูลินัม เวลากินอาหารกระป๋อง ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1. ตรวจดูสภาพภายนอก เช่น วันเดือนปีที่ผลิตว่าเก็บไว้นานเกินไปหรือไม่ ถ้าพบว่ากระป๋องบุบบู้บี้ หรือมีสนิม หรือเอามือกดฝากระป๋องแล้วยุบก็ไม่ควรซื้อ 2. ถ้าเปิดกระป๋องแล้วมีกลิ่นเหม็น ก็ไม่ควรกิน 3. ควรต้มให้เดือดนานประมาณ 10 นาที จะช่วยให้ทำลายพิษได้

หมายเหตุ

ผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรง ควรเก็บอุจจาระส่งเพาะเชื้อทุกราย

All contents © copyright 2007. Design By Computer science XI.