ชื่อ

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

ลักษณะทั่วไป

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มสเตรปโตค็อกคัส และสแตฟฟีโลค็อกคัส ซึ่งลุกลามมาจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังในบริเวณใกล้เคียง เช่น บาดแผลอักเสบ ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

สาเหตุ

-

อาการ

ในรายที่ต่อมน้ำเหลืองอักเสบชนิดเฉียบพลัน จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโต และเจ็บ และมักพบอาการอักเสบของผิวหนัง หรืออวัยวะในบริเวณใก้ลเคียง เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ (ไข่ดัน) อักเสบ มักจะเป็นผลมาจากการอักเสบในบริเวณเท้า หรือต่อมน้ำเหลืองที่ใต้คางอักเสบ มักเป็นผลมาจากต่อมทอนซิลอักเสบ เป็นต้น ถ้ามีการอักเสบของท่อน้ำเหลืองร่วมด้วย ก็จะพบเป็นรอยแดง เป็นแนวยาววิ่งจากบริเวณผิวหนังที่อักเสบไปจนถึงต่อมน้ำเหลืองที่อักเสบ ผู้ป่วยมักมีไข้สูง หนาวสั่น อ่อนเพลีย ร่วมด้วย ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรัง ต่อมน้ำเหลืองจะมีอาการบวมโตเล็กน้อย (ขนาดไม่เกิน 1 ซม.) ลักษณะค่อนข้างแข็ง ไม่เจ็บ และจับโยกไปมาได้ ไม่ยืดติดกับผิวหนังหรือเนื้อเยื่อข้างใต้ มักพบที่บริเวณใต้คาง (ซึ่งเป็นผลมาจากฟันผุหรือเจ็บคอบ่อย) และขาหนีบ (เป็นผลจากการอักเสบที่เท้าบ่อย ๆ) ต่อมน้ำเหลืองจะบวมโตคลำได้เป็นก้อนเล็ก ๆ นานเป็นแรมเดือนแรมปี หรือตลอดไป โดยไม่มีอาการเจ็บปวด และไม่เกิดอันตรายแต่อย่างไร

สิ่งที่ตรวจพบ

-

อาการแทรกซ้อน

ถ้าไม่ได้รับการรักษา เชื้อโรคอาจลุกลามเข้ากระแสเลือด ทำให้กลายเป็นโลหิตเป็นพิษ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การรักษา

ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน ให้ยาแก้ปวดลดไข้ และยาปฏิชีวนะ เช่น เพนวี , คล็อกซาซิลลิน หรือ อีริโทรไมซิน ควรใช้น้ำอุ่นจัดๆ ประคบ และยกแขนขาส่วนที่อักเสบให้สูง ถ้าดีขึ้นควรให้ยาปฏิชีวนะจนครบ 10 วัน แต่ถ้าไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ควรส่งโรงพยาบาล อาจเป็นเพราะยาไม่ได้ผลหรือเกิดจากสาเหตุอื่น ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรัง ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างไร ยกเว้นให้การรักษาโรคติดเชื้อในบริเวณใกล้เคียงที่เป็นต้นเหตุ เช่น แก้ไขปัญหาฟันผุ หรือคออักเสบ เป็นต้น

คำแนะนำ

ถ้าพบอาการต่อมน้ำเหลืองโตขนาดเกิน 1 เซนติเมตร ลักษณะค่อนข้างแข็ง ไม่เจ็บ ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ควรตรวจดูต่อมน้ำเหลืองในบริเวณอื่นๆ (เช่น คอ ไหปลาร้า รักแร้) ถ้าพบอาการต่อมน้ำเหลืองโตในลักษณะเดียวกันที่บริเวณอื่นร่วมด้วย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ อาจเป็นอาการของโรคเอดส์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นเรื้อรังนานเกิน 3 เดือน

การป้องกัน

-

หมายเหตุ

-

All contents © copyright 2007. Design By Computer science XI.