ชื่อ

หนังตาอักเสบ

ลักษณะทั่วไป

หนังตาอักเสบ หมายถึง การอักเสบของขอบหนังตาบน อาจเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง และเป็นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง มีชนิดเป็นแผลเปื่อย และชนิดเป็นสะเก็ดรังแค

สาเหตุ

ชนิดเป็นแผลเปื่อย เกิดจากการติดเชื้อสแตฟฟีโลค็อกคัส ส่วนชนิดเป็นสะเก็ดรังแค ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จะพบร่วมกับภาวะมีรังแคที่หนังศีรษะ ใบหู และคิ้ว

อาการ

ผู้ป่วยจะรู้สึกเคืองตาคล้ายมีอะไรเข้าตา ปวดร้อน และอาจมีอาการคันร่วมด้วย บางคนอาจมีน้ำตาไหล และกลัวแสง ในรายที่เป็นชนิดแผลเปื่อย อาจมีคราบหนองติดที่ขอบตา เมื่อเขี่ยออก อาจมีเลือดซึม ต่อมขนตาที่ขอบตาจะเป็นตุ่มหนอง แล้วแตกเป็นแผล เวลาตื่นนอนตาจะติดเพราะมีคราบหนอง ผู้ป่วยอาจมีประวัติเป็นกุ้งยิงเป็น ๆ หาย ๆ บ่อย

สิ่งที่ตรวจพบ

หนังตาบวมแดง ชนิดแผลเปื่อย จะพบตุ่มหนอง หรือแผลที่ขอบตา ชนิดสะเก็ดรังแค จะพบสะเก็ดสีขาวที่ขอบตา ซึ่งเขี่ยออกได้ง่าย อาจพบรังแคที่หนังศีรษะ ใบหู และคิ้วร่วมด้วย

อาการแทรกซ้อน

ถ้าเป็นแผลเปื่อยเรื้อรัง อาจทำให้ขนตาร่วง เกิดแผลเป็นตรงขอบตา และอาจทำให้เกิดแผลที่กระจกตา

การรักษา

1. ในรายที่เป็นแผลเปื่อยและมีคราบหนอง ให้ใช้ไม้พันสำลี ชุบน้ำสุก หรือน้ำเกลือเช็ดชำระให้สะอาด ประคบด้วยน้ำอุ่นจัด ๆ แล้วใช้ยาป้ายตาปฏิชีวนะ ป้ายที่ขอบหนังตา วันละ 3 - 4 ครั้ง ในรายที่มีการอักเสบมาก ให้กินคล็อกซาซิลลิน หรืออีริโทรไมซิน 5 - 7 วัน 2. ในรายที่ไม่มีแผลเปื่อย มีเพียงสะเก็ดสีขาวของรังแคให้ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำสุกหรือน้ำเกลือเช็ด ชำระออก และใช้แชมพูรักษารังแค เช่น ซีลีเนียมซัลไฟด์, ซิงค์โพริไทออน หรือ โคลทาร์ สระผม และบริเวณที่เป็นรังแค ทุกวัน ถ้ามีอาการคันหรือบวมแดงมาก ให้ใช้ยาหยอดตาสเตอรอยด์ ทาตรงบริเวณขอบตา วันละ 3 - 4 ครั้ง

คำแนะนำ

-

การป้องกัน

-

หมายเหตุ

-

All contents © copyright 2007. Design By Computer science XI.