ชื่อ

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ลักษณะทั่วไป

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลืองตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แล้วแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณอื่น ๆ รวมทั้งที่ม้าม และอวัยวะอื่น ๆ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ โรคฮอดคินส์ (Hodgkin's disease) กับ กลุ่มไม่ใช่ฮอดคินส์ (Non-Hodgkin's lymphomas) ซึ่งอาจมีอาการ และความรุนแรงแตกต่างกันไปบ้าง โรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

สาเหตุ

ส่วนมากยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน บางชนิดสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสเอชทีแอลวี-1 (HTLV-1) หรือพบเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเอดส์, ผู้ที่เคยรับเคมีบำบัด หรือรังสีบำบัดมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้สูงขึ้น

อาการ

ผู้ป่วยมักมีก้อนบวม (ของต่อมน้ำเหลือง) ขึ้นที่บริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ บางคนอาจมีก้อนบวมขึ้นพร้อมกันทีเดียวหลายแห่ง ผู้ป่วยอาจมีตับโต หรือม้ามโต ร่วมด้วยก็ได้ บางคนอาจมีไข้เรื้อรังโดยตรวจไม่พบความผิดปกติอื่น ๆ และอาจมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน หรือคันตามผิวหนัง ในระยะแรกผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการซีด หรือมีจ้ำเขียวตามตัว แต่ในระยะท้าย ๆ อาจพบอาการเหล่านี้ได้

สิ่งที่ตรวจพบ

จะตรวจพบต่อมน้ำเหลืองโตที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ อาจมีไข้ ตับโต หรือม้ามโตร่วมด้วย

อาการแทรกซ้อน

อาจเกิดการติดเชื้อรุนแรง บางรายอาจมีต่อมน้ำเหลืองเป็นก้อนโตภายในช่องอกและช่องท้อง ทำให้เกิดภาวะอุดกั้นของระบบไหลเวียนเลือด ทางเดินหายใจ หลอดอาหาร ทางเดินอาหาร และทางเดินปัสสาวะได้

การรักษา

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว ทำการวินิจฉัยโดยการตรวจเลือด และตัดเอาต่อมน้ำเหลืองที่โตไปพิสูจน์ ส่วนการรักษา อาจให้การรักษาด้วยยารักษามะเร็ง หรือการฉายรังสี (รังสีบำบัด) หรืออาจใช้ทั้ง 2 อย่างร่วมกัน ขึ้นกับชนิดและระยะของโรค นอกจากนี้ผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจพิจารณาทำการปลูกถ่ายไขกระดูก ผลการรักษา ขึ้นกับชนิดของมะเร็ง และระยะของโรค ถ้าเป็นชนิดที่เรียกว่า โรคฮอดคินส์ (Hodgkin's disease) หากรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นในระยะแรก ก็อาจมีโอกาสหายขาด หรือมีชีวิตยืนยาวได้

คำแนะนำ

-

การป้องกัน

-

หมายเหตุ

-

All contents © copyright 2007. Design By Computer science XI.