ชื่อยา

ยาหยอดตาสเตอรอยด์

ชื่อภาษาอังกฤษ

Steroid eye drops

ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาเยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้

ตัวอย่างชื่อการค้า

- ยาหยอดตาเพร็ดนิโซโลน มีชื่อทางการค้า เช่น ยาหยอดตาเพร็ดฟอร์ต (Pred-Forte), ยาหยอดตาอินฟ์-ออฟ (Inf-Oph) - ยาหยอดตาฟลูออโรเมโทโลน (Fluorometholone) มีชื่อทางการค้า เช่น ยาหยอดตาเอฟเอมแอล (FML), ยาหยอดตาฟลูคอน (Flucon)

ขนาดและวิธีใช้

ยาหยอดตาเพร็ดฟอร์ต, ยาหยอดตาฟลูคอน

ผลข้างเคียง

หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด ทุก 4-8 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรใช้ติดต่อนานเกิน 7 วัน หรือใช้พร่ำเพรื่อ อาจทำให้เป็นต้อหินได้ 2. ห้ามใช้ในรายที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือเป็นต้อหิน 3. ก่อนใช้ยาหยอดตาทุกครั้ง ควรรู้ให้ชัดว่าเป็นยาชนิดใด เพราะยาหยอดตามีหลายชนิด ซึ่งใช้กับโรคต่างชนิดกัน ถ้าใช้ผิด ๆ อาจทำให้ตาเสียได้

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในเยื่อตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาหยอดตามีหลายชนิด ถ้าใช้ผิดอาจทำให้ตาเสียได้

 

 

All contents © copyright 2007 Diagnostic System Online Design By Computer science XI.