ชื่อ

ท้องเดินจากไวรัส

ชื่อภาษาอังกฤษ

Viral gastroenteritis

้ลักษณะทั่วไป

โรคท้องเดินหรืออุจจาระเฉียบพลัน ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในคนทุกวัย ส่วนมากจะมีอาการไม่รุนแรง และหายได้เอง มักพบติดต่อกันได้ง่าย บางครั้งอาจมีการระบาดในสถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน เป็นต้น

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ บางชนิดก็อาจติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคท้องเดินเฉียบพลัน ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ได้แก่ โรตาไวรัส (Rotavirus) โรคท้องเดินจากเชื้อชนิดนี้พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ติดต่อโดยการกินอาหาร หรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระของผู้ป่วย

อาการ

เริ่มแรกจะมีอาการปวดท้อง อาเจียนนำมาก่อน แล้วจึงมีอาการถ่ายเป็นน้ำตามมา มักมีไข้สูงร่วมด้วย บางคนอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดร่วมด้วย อาการมักเป็นอยู่นาน 2-6 วันในรายที่เป็นไม่มาก ก็มักจะหายได้เอง ในรายที่เป็นมาก อาจมีภาวะขาดน้ำรุนแรงตามมา

สิ่งที่ตรวจพบ

ไข้ ภาวะขาดน้ำ

อาการแทรกซ้อน

ในรายที่เป็นรุนแรง จะมีภาวะขาดน้ำรุนแรง อาจทำให้เกิดภาวะพร่องเอนไซม์แล็กเทส ทำให้ย่อยนมไม่ได้ เป็นเหตุให้มีอาการท้องเดินเรื้อรังได้

การรักษา

1. ให้การรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ และให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ 2. หากกินไม่ได้ หรือมีภาวะขาดน้ำรุนแรง ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ

คำแนะนำ

1.โรคนี้มีอาการคล้ายไข้หวัดร่วมกับท้องเดิน บางคนจึงเรียกว่า "หวัดลงกระเพาะ" หรือ "ไวรัสลงกระเพาะ" 2. อาการจะคล้ายกับอาหารเป็นพิษ หรือบิดชิเกลลา ระยะแรก หลังให้การรักษา ควรเฝ้าดูอาการเปลี่ยนแปลง ถ้าถ่ายเป็นมูกเลือดตามมา ควรให้การรักษาแบบบิดชิเกลลา 3. ทารกบางคนหลังติดเชื้อไวรัสโรตา แม้อาการไข้และอาเจียนจะทุเลาแล้ว แต่อาจถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวบ่อยต่อมาอีกเป็นสัปดาห์ ๆ ได้ เพราะเชื้อนี้อาจทำให้ร่างกายขาดเอนไซม์แล็กเทส (lactase) ในการย่อยสารแล็กโทสในนมอยู่ชั่วระยะหนึ่งได้ ควรงดนมแม่และนมวัว ให้กินนมถั่วเหลือง เช่น โพรโซบี (Prosobee), ไอโซมิล (Isomil), นูทริโซจา (Nutri-soja) แทน

การป้องกัน

-

หมายเหตุ

-

 

 

All contents © copyright 2007 Diagnostic System Online Design By Computer science XI.