วัตถุอื่น ๆ บนท้องฟ้า

 

ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid)

ดาวเคราะห์น้อยเป็นเศษหินชิ้นใหญ่ ๆ ที่เป็นหินแข็งทั้งก้อน มีส่วนผสมของหิน กับโลหะ ดาวเคราะห์น้อยส่วนมากเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ อยู่ระหว่างวงโคจร ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ดาวเคราะห์น้อยที่พบดวงแรก คือ ดาวซีเรส (Ceres)

ประเภทของดาวเคราะห์น้อย

  • ดาวเคราะห์น้อยประเภทคาร์บอเนเซียส มีมากกว่าประเภทอื่น เป็นหินแข็ง ดำกว่าถ่านหิน
  • ดาวเคราะห์น้อยประเภทซิลิกาเซียสหรือแก้ว มีความสว่างใส เป็นหินมีโละ ปนอยู่ด้วย
  • ดาวเคราะห์น้อยประเภทโลหะ อาจเป็นแกนกลางของดาวเคราะห์น้อย ขนาดใหญ่ที่ระเบิดออกมา

 

ดาวหาง (Comet)

เป็นวัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีส่วนที่ระเหิดเป็นแก๊ส เมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดชั้นฝุ่นและแก๊สที่ฝ้ามัวล้อมรอบและทอดเหยียด ออกไปจนดูเหมือนหาง ซึ่งเป็นปรากฎการณ์จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ไปบน นิวเคลียสของดาวหาง นิวเคลียสหรือใจกลางของดาวหางเป็น ก้อนหิมะสกปรก ประกอบด้วยน้ำแข็ง คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน แอมโมเนีย และมีฝุ่นกับหินแข็ง ปะปนอยู่ด้วย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตรไปจนถึงหลายสิบ กิโลเมตร

 

อุกกาบาต (Meteor)

อุกกาบาตมีขนาดเล็กกว่าดาวหางมาก อาจเป็นฝุ่นหรือก้อนหินที่มาจากดาวหาง หรือดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ เมื่อล่องลอยเข้ามาใกล้โลก จะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดให้ตกลงมาสู่พื้นโลก ขณะที่ตกลงมาจะเสียดสีกับ ชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้ลุกไหม้เป็นลูกไฟ ชาวบ้านเรียกกันว่าดาวตกหรือ ผีพุ่งไต้ แ่ต่ถ้าลุกไหม้ไม่หมด ส่วนที่เหลือตกสู่พื้นโลก เรียกว่า อุกกาบาต

 

  

 
2003 (c) Copyright BaMeeH Woii. All rights reserved. Read Legal Policy and Privacy Policy.