แนะนำตัว

oops

รหัสนิสิต

62316208

ชื่อ-นามสกุล

อัศวะ ชาครเมตตกุล

ชื่อเล่น

ฟลุ๊ค

คณะ

วิทยาศาสตร์

สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานอดิเรก

ว่ายน้ำ,ปั่นจักรยาน

facebook

this link