ข้อคิดเพียงเล็กน้อย...
อาจเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นได้

 • ยอมรับกับสิ่งที่มี
  "เรามักลืมไปว่า
  ความสุขที่แท้จริง
  มิได้มาจาก
  การที่เราได้รับสิ่งที่เราไม่มี
  แต่เกิดจาก
  การยอมรับ
  และพึงพอใจ
  กับสิ่งที่เรามีอยู่"
 • ห้วงน้ำเต็มเปี่ยม
  "สิ่งที่พร่องมักมีเสียงดังเสมอ
  ส่วนสิ่งที่เต็มไม่มีเสียง สงบเงียบ
  คนพาล เปรียบได้กับหม้อน้ำ
  ที่มีเพียงครึ่งเดียว
  บัณฑิต เปรียบได้กับห้วงน้ำ
  ...ที่เต็มเปี่ยม"
 • จงอดทน
  "อดทนได้ จงอดทน
  อดใจได้ จงอดใจ
  ไม่อดทน ไม่อดใจ
  เรื่องเล็ก จะกลายเป็นเรื่องใหญ่"
 • ไม่หวั่นไหว
  "ขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลม ฉันใด
  บัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะคำนินทา
  หรือสรรเสริญฉันนั้น..."
 • สิ่งเดียวเท่านั้น
  "มีสิ่งเดียวในชีวิต
  ที่จะสามารถพิชิตได้
  โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมาย
  นั่นคือ..ความล้มเหลว"
 • คอยค้ำชู
  "ไม่มีมนุษย์คนใด
  ที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือ
  ดอกบัวแม้จะงาม
  ยังต้องอาศัยใบบัวคอยค้ำชู
  รั้วแถบหนึ่ง ต้องมีเสาค้ำ
  อย่างน้อยสามต้น
  คนเก่งคนหนึ่ง
  ต้องมีคนคอยช่วยเหลือค้ำชู
  อย่างน้อยสามคน"
 • หม้อดิน หม้อทอง
  "คนชั่วเปรียบเสมือนหม้อดิน
  แตกง่ายและซ่อมยาก
  คนดี เปรียบเสมือนหม้อทอง
  ยากที่จะแตกได้
  แต่ประสานกันง่ายเมื่อแตก"
 • กุญแจความสำเร็จ
  "ความสำเร็จ
  มิได้เป็นหนทางของความสุข
  ความสุขต่างหาก
  ที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ
  หากรักในสิ่งที่กำลังทำ...
 • สนิมเหล็ก
  "สนิมเหล็กเมื่อเกิดขึ้นแก่เหล็ก
  ย่อมกัดกร่อนเหล็ก ฉันใด
  ความชั่วที่เกิดขึ้นกับตน
  ก็กัดกร่อนตนเอง ฉันนั้น.."
 • การขอและการให้
  "การขอที่ไม่ต้องละอายเลย
  คือ..การขอโทษ
  การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลย
  คือ..การให้อภัย"
 • มีกำลังใจ
  "ในท่ามกลางปัญหาอันหนักหน่วง
  ที่ใครๆก็แก้ไขไม่ได้
  ขอให้พอมีทางออกบ้าง
  แม้ว่าทางออกนั้นจะเล็กน้อย
  เพียงเท่ารูเข็มก็ตาม
  ก็สามารถแก้ไขได้
  ถ้าหากมีกำลังใจ"
 • ยินดีต้อนรับ
  คนฉลาด ทำใจให้ยินดี
  ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้น
  ด้วยความสงบ
  เมื่อมีความสงบแล้ว
  เหตุการณ์ร้ายหรือที่เราว่าร้ายนั้น
  ก็จะดีขึ้น
  และเหตุการณ์ที่เราว่าร้ายในเวลานี้
  อาจกลับกลายเป็นผลดี
  ในภายหน้าก็ได้"
 • อ่อนน้อมถ่อมตน
  "มหาสมุทร
  เป็นที่ไหลรวมของน้ำ
  จากทุกสารทิศ
  มหาสมุทรนั้น
  จะต้องมีพื้นที่ต่ำกว่าต้นน้ำ ฉันใด
  ผู้ที่ต้องการถ่ายทอดคุณความดี
  จากบุคคลอื่น
  ก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ฉันนั้น.."
 • ความโกรธ
  "ความโกรธเป็นศัตรูอันดับต้นของคน
  ซึ่งมีอยู่ในร่างกายก็เพื่อทำลายตน
  เหมือนไฟ...
  ซึ่งเกิดจากไม้ นั่นเอง
  ย่อมเผาไหม้ตัวมัน.." • ประวัติ ทำนายทายทัก
  อัลบั้มรูปหน้าแรก


  e-mail:applenaka@hunsa.com