เมนูหลัก
ลักษณะทางกายภาพ
ช่วงอายุของกระรอก
พฤติกรรมของกระรอก

 

...ช่วงอายุของกระรอก...
0-2 สัปดาห์
       ช่วงนี้ลูกกระรอกจะตัวแดงๆ จนถึงเริ่มไม่แดง แล้วก็จะยังไม่มีลายให้เห็นนัก
2-3 สัปดาห์
       จะเริ่มเห็นสีของผิวหนังซึ่งจะเป็นบริเวณที่ ขนจะขึ้นเป็นลาย
3-4 สัปดาห์
      เริ่มมีขึ้นเป็นสีๆขึ้นบริเวณที่เป็นลาย ของผิวหนังในตอนแรก

5-6 สัปดาห์
      ขนจะเริ่มปุกปุย ทั้งลำตัวและ ที่หาง และตาเริ่มจะเปิด เมื่ออายุได้

6-7สัปดาห์ (สำหรับกระรอกพันธุ์ตัวใหญ่ก็จะโตช้ากว่ากระรอกพันธุ์ตัวเล็กๆ)
**ในที่นี้เป็นเกลย์สแควรอล หรือกระรอกสีเทา ของต่างประเทศ

10 สัปดาห์ขึ้นไป
      กระรอกสามารถกินอยากอื่นได้บ้างแล้วนอกจากนม แต่ก็ยังต้องกินนมเสริม
5 เดือน
      กระรอกโตเต็มวัย

เรียบเรียงจาก : http://www.geocities.com/squirrelcare/age.html