Home
About NZ
Tours
Guides
Links
Thanks
Webboard
รู้จักกับนิวซีแลนด์กันก่อน

 

 

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในภาคพื้นแปซิฟิกตอนใต้กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตรและขั้วโลกใต้ห่างจากทวีปอเมริกาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10,400 กิโลเมตร ห่างจากออสเตรเลียไปทางตะวันออกประมาณ 1,500 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ
11,000 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เป็นแบบกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือและแบบเขตอบอุ่น ในตอนใต้ สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีฝนตกชุก และมีลักษณะอากาศ ที่ไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด นิวซีแลนด์มี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน (ธันวาคม– กุมภาพันธ์) ฤดูใบไม้ร่วง (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูหนาว (มิถุนายน – สิงหาคม) ฤดูใบไม้ผลิ ( กันยายน – พฤศจิกายน)

เวลา นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นแบ่งเวลาสากล (International Date Line) โดยเวลาเร็วกว่ามาตรฐานกรีนิช 12 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ในช่วง Daylight Saving Time ( ตุลาคม– มีนาคม) จะปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิม 1 ชั่วโมง ทำให้เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

พื้นที่ 270,534 ตารางกิโลเมตร (ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และอังกฤษ) ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้

เมืองหลวง กรุงเวลลิงตัน (Wellington) ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเหนือ


เมืองสำคัญ
1. เมืองโอ๊คแลนด์ (เกาะเหนือ) มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
2. เมืองไครสต์เชิร์ช
3. เมืองดันเนอดิน (เกาะใต้)
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ และภาษาเมารี

ศาสนา Anglican ร้อยละ 24.7 Presbyterian ร้อยละ 18.3 Roman Catholic ร้อยละ 15.5 Methodist ร้อยละ 4.8 Baptist ร้อยละ 2.1 ศาสนาอื่น ๆร้อยละ 34.6

ประชากร 4,009,100 คน (มิถุนายน 2546)

เชื้อชาติ ประกอบด้วยชาวผิวขาว ร้อยละ 74.5 และชาวพื้นเมือง (เมารี) ร้อยละ 9.7 นอกนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเกาะแปซิฟิกใต้ (ซามัว ตองกา คุก) ร้อยละ 3.8 ชาวจีน ร้อยละ 1.1 อินเดีย ร้อยละ 0.8 และชนชาติอื่น ๆ อีกร้อยละ 10.1

หน่วยเงินตรา 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ = 25.65 บาท (25 มิถุนายน 2547)


วันชาติ 6 กุมภาพันธ์ (Waitangi Day)

General Information

ภูมิประเทศ

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร ใกล้กับประเทศออสเตรเลีย โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันทางด้านตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กๆทางตอนใต้ คือ เกาะสจ๊วต (Stuart Island) รวมถึงเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง พื้นที่โดยรวมของประเทศมีขนาดประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย ชายหาดมากมาย เทือกเขาสูง พื้นที่ราบอุดมสมบูรณ์ที่ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ ฟยอร์ด (Fjord) ธารน้ำแข็ง และทะเลสาบกลางเกาะด้วย

ประชากร

ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 3.6 ล้านคนประกอบไปด้วยผู้คนหลายชาติหลายภาษา เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถจากประเทศต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้นั่นเอง ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น และชนชาติต่างๆ เช่น ชาวพื้นเมืองเชื้อสายเมารี ชาวโพลินีเซียนจากเกาะต่างๆ ชาวเอเชียและชนชาติอื่นๆ

สังคมและวัฒนธรรม

การปกครอง
นิวซีแลนด์ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นผู้เลือกสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ โดยมี Helen Clark ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศในปัจจุบัน

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ วัฒนธรรมของคนผิวขาวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับชาวยุโรปและอเมริกา และวัฒนธรรมของชนเผ่าเมารี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีรีตองต่างๆ

ศาสนา

ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ในหลายนิกาย เช่น Anglican, Presbyterian, Roman Catholic, Methodist และอื่นๆ สำหรับศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม ฮินดู นั้นจะมีศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ๆ

เวลา

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ส่วนในเดือนตุลาคมถึงมีนาคม (Daylight Saving Time) นั้นจะนับเวลาเร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง

 

เงินตราและธนาคาร

นิวซีแลนด์ดอลลาร์ ( NZ$) คือ สกุลเงินของประเทศนิวซีแลนด์ เงิน 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์ โดยมีธนบัตรมูลค่า 100, 20, 10, 5, 2 และ 1 ดอลลาร์ และเหรียญตรามูลค่า 50, 20, 10 และ 5 เซนต์ ทั้งนี้ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามหากนำเงินสดเข้ามามีมูลค่าเกิน 10,000 NZ$ ต้องกรอกเอกสาร " Border Cash Report " ด้วย

ธนาคารในนิวซีแลนด์นั้น เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9.00 - 16.00 น. สำหรับการแลกเงินตราต่างประเทศนั้น นอกจากจะแลกเงินได้ตามธนาคารแล้ว ยังสามารถแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมต่างๆ แต่อาจจะได้ในอัตราที่ต่ำกว่าธนาคารเล็กน้อย รวมถึงสามารถแลกเงินได้ที่จุดรับแลกเงินที่สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช และเวลลิงตันด้วย

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล

อากาศของประเทศนิวซีแลนด์โดยทั่วไป อากาศค่อนข้างเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดจนหิมะตก อุณหภูมิของเกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ สำหรับเดือนที่อากาศเย็นที่สุด คือ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ฤดูกาลของนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันดังน

ี้

ฤดู

ช่วงเดือน

เกาะเหนือ

เกาะใต้

เครื่องนุ่งห่ม

ฤดูร้อน

ธ.ค. - ก.พ.

16 - 25C

13 - 22C

ปกติ

ฤดูใบไม้ร่วง

มี.ค. - พ.ค.

13 - 19C

7 -17C

แจ๊กเก็ต

ฤดูหนาว

มิ.ย. - ส.ค.

8 - 13C

2 - 10C

โค้ทหนา

ฤดูใบไม้ผลิ

ก.ย. - พ.ย.

11 - 17C

7 - 17C

โค้ทบาง

เมืองสำคัญของนิวซีแลนด์

    โอ๊คแลนด์ (Auckland)
โอ๊คแลนด์เป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน ถึงแม้จำนวนประชากรในเมืองโอ๊คแลนด์จะมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลก แต่นับว่าเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในนิวซีแลนด์ รวมถึงเป็นเมืองที่มีอัตราเฉลี่ยของจำนวนบ้านต่อประชากรหนึ่งคนสูงที่สุดในโลกอีกด้วย
โอ๊คแลนด์ได้รับสมญานามว่า " เมืองแห่งการแล่นเรือใบ" เนื่องจากมีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ ชาวเมืองนี้มักแล่นเรือใบกันมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้วิวทิวทัศน์ของอ่าวเมืองโอ๊คแลนด์มีสีสันสวยงามมาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งและมีท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย

เวลลิงตัน ( Wellington)
เวลลิงตันเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บนอ่าวทางตอนใต้ของเกาะเหนือ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ เวลลิงตันได้รับสมญานามว่า " Windy City" เพราะมีกระแสลมแรงพัดผ่านช่องแคบคุกเข้ามา ซึ่งในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนั้นจะมีการขึงเชือกริมทางเท้าให้คนเดินถนนมีที่ยึดในยามมีลมกรรโชกแรง

แฮมิลตัน ( Hamilton)
แฮมิลตันเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไวกาโต้ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของนิวซีแลนด์ไหลผ่าน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวกาโต้ ( Waikato University) แฮมิลตันอยู่ห่างจากเมืองโอ๊คแลนด์ประมาณ 1 ชั่วโมง มีประชากรประมาณ 1.5 แสนคน

เกาะใต้ ( South Island )

ไคร้สท์เชิร์ช ( Christchurch)
ไคร้สท์เชิร์ชเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ และเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 3 ของนิวซีแลนด์ รองจากเมืองโอ๊คแลนด์ และเวลลิงตัน ตามลำดับ มีประชากรอาศัยราว 3 แสนคนไคร้สท์เชิร์ชเป็นเมืองแห่งสวนพฤกษานานาพันธุ์ โดยเป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีสวนดอกไม้และสัญลักษณ์ของเมืองที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองเดียวในเกาะใต้ที่มีท่าอากาศยานนานาชาติด้วย

ดะนีดิน ( Dunedin)
ดะนีดินตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ในเขตโอทาโก (Otago) หรือรู้จักในอีกชื่อหนึ่ง คือ สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ มีประชากรราว 1.2 แสนคน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอทาโก ( University of Otago)

ควีนส์ทาวน์ (Queenstown)
ควีนส์ทาวน์ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสีฟ้าและยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟ หรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก

ภาษาและวัฒนธรรม
ชาวนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมด พูดและใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามประชาชน กำลัง สนใจพูดภาษาเมารี มากขึ้น ซึ่งภาษาเมารีนี้ จัดเป็นภาษาราชการ ภาษาหนึ่ง ของนิวซีแลนด์ ด้วย การใช้ศัพท์สับเปลี่ยนกัน ระหว่างสองภาษานี้ ก่อให้เกิดลักษณะ คำ สำเนียง พิเศษขึ้น เป็นภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์ มีการใช้คำเมารี ในบทสนทนาประจำวัน เช่น คำว่า "พาเกฮา" ซึ่งแปลว่า "ไม่ใช่พวกเมารี" และ "เคีย โอร่า" ซึ่งเป็นคำทักทายแทนคำว่า "Hello"
นอกจากชื่อเมืองใหญ่ๆ แล้ว ชื่อสถานที่ต่างๆ ทั้งในเกาะเหนือ และเกาะใต้ มักจะเป็น ภาษาเมารี สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน มาเป็นเวลานาน ของชาวเมารี และความ เป็นประชาชน แห่งแดนดิน หรือ "แทงกาท้าพีนัว"
ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี เกือบทุกครัวเรือนมีโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ รถยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง คอมพิวเตอร์ด้วย นับว่าเป็น เครื่องอำนวย ความสะดวก บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ มีคุณภาพสูง และชาวนิวซีแลนด์ นิยมใช้ จ่ายเงินทอง และเวลากับการซื้อขายปรับปรุงบ้าน หรือบำรุงรักษาบ้าน

 

 

© Copyright 2007 By Tuangrat All right Reserved

Mailto: degage_tp@hotmail.com