HOME

กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง

มือขวากัปตัน

ต้นหน

นักแม่นปืน

พ่อครัว

หมอ

นักโบราณคดี

นักแยกชิ้นส่วนเรือ

นักดนตรี

CONTACT

:: นักโบราณคดีประจำเรือ ::
N I C O-R O B I N

  • เด็กสาวที่สานต่อความฝันของแม่

  • สาวนักโบราณคดี ผู้มีชีวิตเหลือรอดคนเดียวจากเกาะแห่งนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการ “โอฮาร่า” มีความสามารถอ่านภาษาโบราณได้ พยายามตามหาโพเนกลีฟที่แท้จริง ตามรอยมารดา นิโค โอลเวีย ในวัยเด็กโรบินกินผลฮานะฮานะ(พารามิเซีย)เข้าไป ทำให้สามารถแตกหน่ออวัยวะในร่างกายได้ทุกที่ที่โรบินสามารถมองเห็นได้ ถูกตั้งค่าหัวตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ค่าหัว 79 ล้านเบรี ค่าหัวล่าสุด 80 ล้านเบรี ได้รับฉายาว่า “ลูกปีศาจ นิโคโรบิน”

    Random Name
    Random Name
    Random Name