HOME

กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง

มือขวากัปตัน

ต้นหน

นักแม่นปืน

พ่อครัว

หมอ

นักโบราณคดี

นักแยกชิ้นส่วนเรือ

นักดนตรี

CONTACT

:: นักแม่นปืนประจำเรือ ::
U-S O P P

  • เด็กหนุ่มที่มีความฝันคือการออกเดินทางไปกับพวกพ้อง

  • นักแม่นปืนประจำเรือ ฝีมือยิงปืนสูงพอๆกับฝีมือการโกหก มีนิสัยขี้ขลาด แต่เมื่อใดที่เพื่อนโดนดูถูกหรือต้องการความช่วยเหลือ เขาก็ยินดีเอาชีวิตเข้าเสี่ยง พ่อของอุซบชื่อ “ยาซบ”เป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดแชงคูส “ผมแดง” ที่เมืองวอเตอร์เซเว่นอุซปได้ทะเลาะกับลูฟีเรื่องการซื้อเรือใหม่แต่อุซปไม่เห็นด้วยจึงขอแยกออกจากกลุ่ม แต่ตอนหลังได้กลับมาช่วยลูฟี่ จึงใส่หน้ากากปลอมตัว(ในนามของโซเงคิง) 30 ล้านเบรี ได้รับฉายาว่า “เจ้าแห่งการซุ่มยิง?โซเงคิง

    Random Name
    Random Name
    Random Name