HOME

กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง

มือขวากัปตัน

ต้นหน

นักแม่นปืน

พ่อครัว

หมอ

นักโบราณคดี

นักแยกชิ้นส่วนเรือ

นักดนตรี

CONTACT

:: ต้นหนประจำเรือ ::
N A M I

  • เด็กสาวที่มีความฝันคือการเขียนแผนที่รอบโลก

  • สาวต้นหนประจำ เรือที่มีพรสวรรค์ในการอ่านแผนที่ ก่อนจะมาอยู่กับลูฟี่ นามิทำงานให้กับโจรสลัดกลุ่มเงือกโดยถูกหลอกให้หาเงินและเขียนแผนที่ เพื่อที่ปกป้องประชาชนและหมู่บ้านของตนไว้จากการปกครองแบบเผด็จการและข่มขี่ได้ ลูฟี่ช่วยเหลือและชักชวนมาเข้ากลุ่ม อุซบเป็นผู้ประดิษฐ์อาวุธให้โดยตอนแรกจะสร้างไว้เพื่อแสดงในงานเลี้ยง แต่ภายหลังได้ไดอัลมาจากเกาะแห่งท้องฟ้า อุซปจึงพัฒนาอาวุธนี้ ให้ก้าวหน้าและนำมาใช้โดยเวลาต่อสู้นามิจะสามารถสร้าง และควบคุมสภาพอากาศทางธรรมชาติ และดึงพลังทางธรรมชาติออกมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว มีความใฝ่ฝันคือเขียนแผนที่รอบโลก มีค่าหัว 16 ล้านเบรี ได้รับฉายาว่า “แมวขโมย นามิ”

    Random Name
    Random Name
    Random Name