HOME

กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง

มือขวากัปตัน

ต้นหน

นักแม่นปืน

พ่อครัว

หมอ

นักโบราณคดี

นักแยกชิ้นส่วนเรือ

นักดนตรี

CONTACT

:: นักดาบ/มือขวากัปตัน ::
R O R O N O A - S O R O 

  • เด็กหนุ่มที่มีความฝันคือการเป็นนักดาบอันดับหนึ่ง

  • นักดาบผู้ใช้วิชา 3 ดาบ เป็นสมาชิกคนแรกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง เคยเป็นนักล่าโจรสลัดมาก่อนที่จะร่วมกับลูฟี่ เป็นคู่กัดกับชันจิมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลก เป็นคนจริงจัง เข้มแข็ง และแข็งแกร่งมากภายในกลุ่ม แต่ก็เป็นคนที่ชอบนอนหลับ,หลงทางและดื่มเหล้าที่สุด ค่าหัวล่าสุด 120 ล้านเบรี ได้รับฉายาว่า “นักล่าโจรสลัด โซโล”

    Random Name
    Random Name
    Random Name