HOME

กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง

มือขวากัปตัน

ต้นหน

นักแม่นปืน

พ่อครัว

หมอ

นักโบราณคดี

นักแยกชิ้นส่วนเรือ

นักดนตรี

CONTACT

:: กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ::
M O N K E Y - D. L U F F Y

  • เด็กหนุ่มที่มีความฝันคือการเป็นราชาโจรสลัด

  • กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าแห่งโจรสลัด พลังความมุ่งมั่นสูง เมื่อตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ และพึ่งพาได้ รักเพื่อนพ้องที่สุด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นยังไง ก็จะต้องช่วยเพื่อนไว้ให้ได้ (ได้กินผลโกมุโกมุ (พารามิเซีย) หรือผลยางยืดเข้าไป ทำให้ร่างกายยืนหยุ่นได้เหมือนยาง ถึงแม้ความสามารถไม่โดดเด่นแต่สามารถนำทักษะมาร่วมกับพลังใจที่มุ่งมั่นและ ความสามารถ ทำให้ดึงพลังในการต่อสู้ได้สูงมาก ) ค่าหัวล่าสุดหลังจากเหตุการณ์ที่เกาะเอนิเอสลอบบี้คือ 300 ล้านเบรีได้รับฉายาว่า “หมวกฟางลูฟี่” เมื่อ 2 ปีต่อมาหลังจากที่เขาไปก่อเรื่องที่ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือทำให้เขามี ค่าหัวสูงถึง 400 ล้านเบรี

    Random Name
    Random Name
    Random Name