HOME

กัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง

มือขวากัปตัน

ต้นหน

นักแม่นปืน

พ่อครัว

หมอ

นักโบราณคดี

นักแยกชิ้นส่วนเรือ

นักดนตรี

CONTACT

ออกเดินทางไปกับ
กลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง !

ฝ่าทะเลไปพร้อมเรือของพวกเขา

--โกอิ้ง แมรี่--
G O I N G - M E R R Y !

A-M-V

Random Name
Random Name
Random Name

WELCOME TO ...........