Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ จังหวัดขอนแก่น เมืองใหญ่น่าอยู่  : Welcom To KhonKaen


เที่ยวขอนแก่น


                                          ตราประจำจังหวัด


                                           

 เป็นรูปพระธาตุตั้งอยู่บนตอมะขาม ขนาบสองข้างด้วยต้นไม้


                            
                                   
ดอกไม้ประจำจังหวัด                            

               ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน (Cassia fistula)

ประวัติเมืองขอนแก่น

สมัยก่อนปะวัติศาสตร์

         จากหลักฐานการสำรวจบริเวณบ้านโนนนกทา บ้านนาดี ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง ของ วิลเฮล์ม จิโซลไฮม์ เรื่อง             เออร์ลี่บรอนซ   อินนอร์ธอิสเทริน์ ไทยแลนด์ ได้ค้นพบ เครื่องสำริดและเหล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้เป็นขวาน รวมทั้งแบบแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อ   มีกำไลแขนสำริดคล้องอยู่ที่โครงกระดูกท่อนแขน ซ้อนกันหลาย วง พบกำไรทำด้วย เปลือกหอย รวมทั้งพบแหวนเหล็กไน แสดงว่ามีการปั่นด้ายทอผ้า    ใช้ในยุคนั้นแล้ว นอกจากนี้ยังพบขวานทองแดง อายุ 4,600-4,800 ปี เป็นหัวขวานหัวเดียว ที่พบในประเทศไทย  ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน    เอเชียอาคเนย์ ในชั้นดินที่ 20 การกำหนดอายุ โดยคาร์บอนด์ 14 จากชั้นดินที่ 19 ปรากฏว่าอายุ 4,275 ปี จากหลักฐานข้างต้นพิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาเขตบริเวณ จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรม วัฒนธรรมอันสูงสุดมาแต่ดึกดำบรรพ์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี

           

การรวมตัวครั้งสำคัญของคนดัง

ชาวขอนแก่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์    

ของความรัก ความสามัคคีของ

"คนขอนแก่น" ต่างภูมิใจรักบ้านเกิด                                                                        


Free Site Counters
                ผู้เข้าชมเว็บไซค์