HOME ABOUT ME MY LIFE MY JOB CONTACT ME EDUCATION GALLERY
  1. อุปนิสัยส่วนตัว(ภายนอก)
   • ร่าเริง
   • อัธยาศัยดี
   • เข้ากับคนได้ง่าย
   • เป็นกันเอง
   • เป็นห่วงความรู้สึกคนรอบข้างเสมอ
  2. อุปนิสัยส่วนตัว(ภายใน)
   • เอาแต่ใจ
   • พูดไม่ค่อยคิด
   • ไม่ค่อยห่วงความรู้สึกของตัวเอง
   • รักครอบครัว
  3. รูปร่างหน้าตา
   • ส่วนสูง 157
   • น้ำหนัก 42
   • ผิวขาว
   • ผมยาว
  4. ชีวิตประจำวัน
   • ตื่นนอนก็ไปเรียนหนังสือ
   • กลับจากเลิกเรียนก็พักผ่อนตามอัธยาศัย
   • ก่อนนอนจะทบทวนบทเรียน
   • เวลาว่าง ฟังเพลง เล่นอินเทอร์เน็ต