กิจกรรมจังหวัดขอนแก่น

    งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

.....................................

    งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 8–15 เมษายน ของทุกปี

......................................

    งานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันเข้าพรรษาของทุกปี

.....................................

    งานประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันออกพรรษาของทุกปี

.....................................

     งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน–10 ธันวาคม ของทุกปี

.....................................

     งาน countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ขอนแก่น countdown)จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี

**********************************

แนะนำสถานที่ศักสิทธิ์

............................................วัดหนองแวง(พระมหาธาตุแก่นนคร)พระธาตุขามแก่น