Drones

โดรน (Drones)

โดรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการบินที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถของการบินหลายระยะด้วยระบบอัตโนมัติทำให้โดรนเข้ามาแทนที่ในการบินหลากหลายระบบทั้งเล็กและใหญ่เช่นจากเดิมที่ใช้เครื่องบินใส่ปุ๋ยและยาพืชไร่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องโดรนที่บรรทุกปุ๋ยและยาบินเข้าพื้นที่แบบอัตโนมัติตามการวางโปรแกรมการบินเพื่อจัดการพื้นที่ได้อย่างไม่หลงลืม

ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้โดรนในหลายรูปแบบทั้งทางการทหารการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งการขนส่งทำให้โดรนกลายเป็นเครื่องมือขนส่งที่ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศระยะไกลได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนหรือสิ่งของก็ตามแนวคิดดังกล่าวยังไม่สามารถเกิดขึ้นจริงในเชิงพาณิชย์แต่กระนั้นก็เริ่มมีการทดลองอย่างจริงจังในหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอีคอมเมิร์ซที่กลายมาเป็นระบบค้าขายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน


Thank you : NRsportsRadio ​​​