กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ

 
นายอำนวย ศรีดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สอน : ภาษาอังกฤษ ม.4, ม.5, ม.6
 
นางยุพิน พรมใจสา
สอน : ภาษาอังกฤษ ม.3, ม.5
d
 
d
นางจงจิตต์ ศรีดี
สอน : ภาษาอังกฤษ ม.2, ม.4
 
นางสาวกรรณิกา ราชทะคันที
สอน : ภาษาอังกฤษ ม.1
ก
 
นางสาวเบญจพร ดีแล้ว
สอน : ภาษาอังกฤษ ม.2, ม.4
 
Marry Joy A Talagtag
สอน : ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6
ห
 
Ruth Cordeta
สอน : ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับต้น
เรียนภาษาอังกฤษ 10 นาที
แบบทดสอบ Pre-Entrence
รวมพลชาวอินเตอร์
นานาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
 
 

       บ่อยครั้งที่ชอบถามว่า เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี   ทำไมพูดไม่ได้ซักที  
คำตอบง่าย ๆ มีว่า  ที่จริงก็พอพูดได้ แต่ไม่ค่อยกล้าพูด  
ลองให้เด็กไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ   รับรองพูดได้ไม่อดตายแน่นอน

       การแสดงบทบาทสมมุติ ทำให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์นั้น ๆ เป็นการฝึกพูด

   

       ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษากลางใช้สื่อสารสำหรับคนต่างชาติต่างภาษาทั่วโลก
ในด้านต่าง ๆ เช่นข่าวสารเหตุการณ์   ความรู้ทางวิชาการ   ธุรกิจ   ความบันเทิง   เท็คโนโลยีเป็นต้น  
ปีการศึกษา 2552 นี้   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาได้จ้างครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ 1 คนคือ Miss Mary Joy A. Talagtag เป็นชาวฟิลิปปินส์    ชาวต่างชาติอีก 1 คนคือ Miss Ruth Cordeta ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน)   โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษตามหลักสูตร พ.ศ. 2551

       Miss Mary Joy ครูชาวต่างชาติกำลังสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษนักเรียน ม.1 และ ม.4