หน้าแรก

 

ชื่่อนางสาวอมรประภา น้อยเอี่ยม ชื่อเล่น แอน

เกิดวันที่4สิงหาคม2537 ศาสนาพุทธ สัญชาติไทย

ที่อยู่ 125 หมู่7 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150

ติดต่อ เบอร์โทร 088-2936609 E-mail Anndisney@hotmail.com

มารดาชื่อ นางบัวขาว น้อยเอี่ยม บิดาชื่อ นายมานะ น้อยเอี่ยม

คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น