กาญจนบุรี  เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีเขตชายแดนด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนี้เป็นป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ และมีเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่เที่ยวในกาญจนบุรีส่วนใหญ่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่ก็ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทิ้งร่องรอยและความทรงจำสำคัญเอาไว้มากมาย