พิษณุ เจนจิต 59344297


***MY FACEBOOK***

ไปยัง Target2

Day/Time 8.00-8.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 13.00-13.50 14.00-14.50 15.00-15.50 16.00-16.50
จันทร์ 231301-2(3) 1, ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร 205201-2(1) 67, QS 3208 QS 231322-1(3) 1, ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร
อังคาร 213303-4(3) 1, QS 2212 QS 231322-1(3) 1, ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร
พุธ 231340-2(3) 1, ปราบไตรจักร 14 ปราบไตรจักร 213303-4(3) 1, QS 3211 QS 231350-2(3) 1, ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร
พฤหัสบดี 231340-2(3) 1, ปราบไตรจักร 44 ปราบไตรจักร 213371-4(3) 2, ปราบไตรจักร 62 ปราบไตรจักร
ศุกร์ 231301-2(3) 1, ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร 231350-2(3) 1, ปราบไตรจักร 62 ปราบไตรจักร 213371-4(3) 2, ปราบไตรจักร 12 ปราบไตรจักร