นางสาวกนกวรรณ เดือนหงาย
59340053
Day/Time 8.00-8.50 9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 13.00-13.50 14.00-14.50 15.00-15.50 16.00-16.50
จันทร์ 231301-2
(3)1,ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร
205201-1
(67)1,Qs 3208 Qs
231322-1
(3)1,ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร
อังคาร์ 213030-4
(3)1,Qs 2212 Qs
231322-1
(3)1,ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร
พุท 231340-2
(3)1,ปราบไตรจักร 14 ปราบไตรจักร
213303-4
(3)1,Qs 3211 Qs
231350-2
(3)1,ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร
พฤหัสบดี 231340-2
(3)1,ปราบไตรจักร 44 ปราบไตรจักร
213371-4
(3)1,ปราบไตรจักร 62 ปราบไตรจักร
ศุกร์ 231301-2
(3)1,ปราบไตรจักร 34 ปราบไตรจักร
231350-2
(3)1,ปราบไตรจักร 62 ปราบไตรจักร
213371-4
(3)1,ปราบไตรจักร 12 ปราบไตรจักร