Lopburi travel

แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่
1. ทุ่งทานตะวัน อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม
2. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม 
3. สวนจำปีสิรินธร  อำเภอท่าหลวง
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  อำเภอลำสนธิ
5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
6.  น้ำตกสวนมะเดื่อ อำเภอพัฒนานิคม
7. สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอท่าหลวง
8. น้ำตกวังแสนดี อำเภอลำสนธิ
9. น้ำตกเตาต้น อำเภอสระโบสถ์
10. น้ำตกซับไผ่ อำเภอสระโบสถ์
11. เขาฟ้าแลบ อำเภอสระโบสถ์
12. อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
13. อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อำเภอเมืองลพบุรี
14. ถ้ำพรหมโลก อำเภอชัยบาดาล
15. เขาวงกต ถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
16. ถ้ำวัดเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
17. ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์) อำเภอพัฒนานิคม

 

 

 

 

copy right 2016 by wavee
ติดต่อ Webmaster