1. น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

2. น้ำตกทีลอซู

3. น้ำตกเอราวัณ

4. น้ำตกคลองลาน

5. น้ำตกกรุงชิง