ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา )อุทยานแห่งชาติเขาสก
เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่ง
ที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่สวนใหญ่
ติดอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบทั้งหมด เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า
"เขื่อนรัชชประภา" มีความหมายว่า "แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร"

จุดดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน

 กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะภูเขาหิน
ปูนทรงแหลม 3 ลูก โผล่พ้นน้ำสีเขียวมรกต ตั้งตระหง่านเรียงกันอย่างลงตัว และสวยงามท่าม
กลาง ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของ เขื่อนเชี่ยวหลาน

 วังปลา ณ แพนางไพร ของหน่วยพิทักษ์อุทยานทางน้ำ เขาสก 3     เป็นจุดชมปลาตะเพียนหางแดงเยอะที่สุด ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่หากินเองตาม
ธรรมชาติ มีอยู่อาศัยกันเป็นฝูงใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถแวะให้อาหารได้

ทะเลใน 500 ไร่ เป็นทะเลในที่ซ่อนตัวอยู่
ในหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิดเริ่มมีชาวบ้าน
มาสร้างเรือนแพเพื่อ    จับปลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และด้วยการกะประมาณโดยสายตาของชาวบ้าน
บางคนจึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า 500 ไร่ แต่แท้จริง
แล้วมีขนาดร่วม 2,000 ไร่เลยทีเดียว
แต่ผู้คนก็ยังคงเรียกติดปากว่า ทะเลใน 500 ไร่ 

ถ้ำปะการัง อยู่ในบริเวณ ทะเลใน 500 ไร่ ภายในถ้ำ มีหินงอกหินย้อย
รูปร่างแปลกตาก จะแตกหน่อเล็กๆ คล้ายปะการังในทะเล จึงเรียกว่า ถ้ำ
ปะการัง อายุประมาณ 250 ถึง 400 ล้านปี คาดว่าเคยเป็นทะเลดึกดำบรรพ์
ของโลก สภาพภายในถ้ำสมบูรณ์และสะอาดมาก 

นางสาวชุติมา สืบท้าวสกุล รหัสนิสิต 57522765
ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
chutimas57@email.nu.ac.th