ข้อมูลและที่ตั้งบริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด


นายสุวารินทร์ มยาเศส
กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
และ
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 

 

บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด 56/2 หมู่ที่ 1 ถนนชุมพรปากน้ำ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 081-5366808, 088-7583279, 
077-553123 โทรสาร 077-522512 
แฟนเพจ: www.facebook.com/siamcat.chiewlarntours 
อีเมล์: chutimas57@email.nu.ac.th

 

 

 

นางสาวชุติมา สืบท้าวสกุล รหัสนิสิต 57522765
ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
chutimas57@email.nu.ac.th