Playboy Bunny Untitled Document

1.บ้านอีต่อง ที่ตั้ง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี หน้าหนาวที่นี้ไม่มีหมอก ทว่าในหน้าฝนบ้านอีต่องจะปกคลุมด้วยหมอกเกือบตลอดทั้งวัน ด้วยตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันฝั่งพม่า ใครที่ชอบความเย็นฉ่ำของละอองฝนแนะนำให้ลองมาสัมผัสซักครั้ง

2.ล่องแก่งลุ่มน้ำเข็ก ที่ตั้ง อ.วังทอง จ. พิษณุโลก เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจของฤดูฝนนี้ ล่องก่องน้ำเข็กเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. -ธ.ค. ไปกริ๊ดให้สุดเลียงแต่แรงเหวี่ยงของสายน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินซึ่งจัดอยู่ในระดับ 3-5 ตลอดระยะทาง 9 กม.

3.อุทยานแห่งชาติ ที่ตั้ง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา แม้ผาเดียวดายปิดในช่วงหน้าฝน ทว่าในช่วงปลายฝนจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสความสมบูรณ์ของป่าดิบเขาบนพื้นที่สูงประมาณ 1,000 ม.จากระดับน้ำทะเล ในบรรยากาศเย็นสบาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น"ป่าเมฆ"

4.แม่สะเรียง ที่ตั้ง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียงเป็นอำเภอซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยวม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเล็กๆ ซึ่งในฤดูฝนจะกลาย้เป็นทุ่งนาอันเขียวละมุนตาของต้นข้าวที่ถูกดำลงดินนับพันต้น ส่วนในย่านเมืองก็มีเกสต์เฮ้าส์ และโรงแรมขนาดเล็กให้นักท่องเที่ยวพัก ให้หายเหนื่อยก่อนเดินเที่ยววัดและวิถีของชาวไทยใหญ่และกะเหรี่ยง

5.อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองนิเวศ ตั้งอยู่ ภายในสำนักปฎิบัติธรรมพุหางนาค อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี เป็นสวนหินธรรมชาติ สันนิษฐานว่าเกิดจากลาวาของภูเขาไฟ ถูกกัดเซาะจากลมและฝนทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ดูสวยงามแปลกตา และยังมีต้นจันทน์ผาอายุหลายร้อยปี ต้นสลัดได ต้นพุดป่า ต้นจำปีป่า ต้นกระเจียวและกล้วยไม้ดินซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝน

 

Web master